Sovittelijat

Liettua

Liettuassa ei ole keskitettyä organisaatiota, joka vastaisi sovittelusta. Kun direktiivi 2008/52/EY pannaan täytäntöön, aloitetaan toimet tällä alalla.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Kuinka löydän sovittelijan Liettuassa?

Liettuassa on mahdollisuus sekä tuomioistuinsovitteluun että tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua tarjoavat yleensä asianajajat.

Tuomioistuinsovittelu on riidanratkaisumenettely, jonka tarkoituksena on auttaa riita-asioiden osapuolia ratkaisemaan riitansa rauhanomaisesti yhden tai useamman sovittelijan (välittäjän) välityksellä.

Tuomioistuinsovittelun toteuttavat sovittelijat. He ovat tähän erikseen koulutettuja tuomareita, oikeusavustajia tai muita henkilöitä, joilla on asianmukainen pätevyys. Sovittelijat on kirjattu sovittelijaluetteloon. Tuomarineuvosto päätti kokouksessaan 28. tammikuuta 2011, että riita-asioiden tuomioistuinsovittelua voidaan soveltaa kaikissa Liettuan tuomioistuimissa ja että palvelun olisi oltava tarjolla alueesta riippumatta.

Tuomioistuinsovittelu on maksuton palvelu. Lisäksi riita-asian ratkaiseminen tuomioistuinsovittelun avulla säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa, joita muutoin hukattaisiin oikeudenkäynnissä. Myös rahaa säästyy, sillä 75 prosenttia tuomioistuinmaksuista korvataan, jos tuomioistuinsovittelussa päästään sovintoratkaisuun.

Ehdotuksen riita-asian siirtämisestä tuomioistuinsovitteluun voi tehdä puheenjohtajana toimiva tuomari. Tätä koskevan toiveen voi esittää kuka tahansa käsittelyn osapuolista. Siirtäessään riita-asian tuomioistuinsovitteluun tuomari selittää osapuolille, mistä sovittelumenettelyssä on kysymys. Sovittelijan nimeämisestä tai korvaamisesta päättää tuomioistuimen puheenjohtaja, tuomioistuimen siviilioikeudellisen osaston päällikkö tai näiden nimeämä tuomari. Tarvittaessa voidaan nimetä kaksi sovittelijaa. Sovittelijaa nimettäessä on otettava huomioon osapuolten mielipide, joka on ilmaistu tuomioistuinsovittelua koskevan pyynnön tai hyväksynnän yhteydessä.


Tuomioistuinsovitteluun saavat osallistua ainoastaan käsittelyn osapuolet, kolmannet osapuolet ja näiden edustajat. Myös muut henkilöt, joiden osallistuminen saattaa auttaa riidan ratkaisemisessa, voivat lisätä nimensä jommankumman osapuolen pyyntöön tai hyväksyntään. Tuomioistuinsovitteluista ei laadita pöytäkirjaa.

Tuomioistuinsovittelua koskeva menettely päättyy, kun osapuolet pääsevät sopimukseen riidanalaisesta asiasta ja allekirjoittavat tuomioistuimessa tehdyn sopimuksen, jonka puheenjohtajana toimiva tuomari hyväksyy.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.