Sovittelijat

Portugali

Tässä osassa on tietoja, jotka auttavat sovittelijan löytämisessä Portugalista.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kaikki julkisissa sovittelujärjestelmissä tai rauhantuomioistuimissa (julgados de paz) työskentelevät sovittelijat (mediadores de conflitos) löytyvät sovittelijaluetteloista. Sovittelijaluetteloon merkitsemisestä säädetään 25. toukokuuta 2010 annetussa päätöksessä (portaria) nro 282/2010 ja 19. lokakuuta 2018 annetussa päätöksessä (portaria) nro 283/2018.

Oikeusministeriön (Ministério da Justiça) alainen oikeuspolitiikan virasto (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ) vastaa julkista sovittelua koskevasta sääntelystä. DGPJ ei varsinaisesti neuvo, miten sovittelijan löytää, mutta sovittelijaluettelot ovat yleisesti saatavilla sen verkkosivuilla.

Perheasioiden sovittelun sovittelijaluettelo

Työyhteisösovittelun sovittelijaluettelo

Rikosasioiden sovittelun sovittelijaluettelo

Luettelo rauhantuomioistuimissa toimivista sovittelijoista

Päivitetty viimeksi: 18/07/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.