Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelijat

Skotlanti

Tässä osassa on tietoa, joka auttaa sovittelijan löytämisessä Skotlannista.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän sovittelijan Skotlannissa?

Scottish Mediation Network (sovittelijaverkosto) hallinnoi sovittelijarekisteriä (Scottish Mediation Register), joka on riippumaton sovittelijoiden ja sovittelupalvelujen rekisteri. Rekisteriin hyväksytyt täyttävät Skotlannissa toimivia sovittelijoita koskevat vähimmäisstandardit. Riippumaton komitea (Practice Standards Committee) laatii kyseiset standardit, joissa määritetään sovittelijalta vaadittava koulutus, kokemus ja jatkuva ammattitaidon kehittäminen.

Sovittelijarekisterin verkkosivuilla onsovittelijan hakupalvelu, josta löytyy maksutta tietoja henkilöistä, jotka harjoittavat erityyppistä sovittelua. Sivustolla kerrotaan muun muassa sovittelijoiden koulutuksesta, ammattitaidon kehittämisestä ja erikoisosaamisesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Sovittelijarekisterin yksi tavoite on varmistaa, että rekisteriin hyväksytyt sovittelijat täyttävät tietyt vähimmäisstandardit, jotta asiakkaat voivat luottaa valitsemansa sovittelijan ammattitaitoon. Sovittelijarekisteriin hyväksytyt sovittelijat voivat nimittää itseään rekisteröidyiksi sovittelijoiksi (Scottish Mediation Registered Mediator) ja käyttää nimensä yhteydessä SMR-tunnusta.

Sovittelijaverkosto hallinnoi myös puhelinpalvelua (Scottish Mediation Helpline), joka antaa kansalaisille tietoja ja neuvoja sovittelusta ja sen saatavuudesta. Sovittelijaverkosto voi järjestää puhelinpalvelussa myös sovittelutilaisuuksia rekisteröityjen sovittelijoiden kanssa tai ohjata asiakkaita asianmukaisiin sovittelupalveluihin.

Sovittelijaverkosto tukee ja edistää myös kansallista terveydenhoitojärjestelmää koskevien kantelujen sovittelua Skotlannissa. Tätä työtä rahoittaa Skotlannin hallitus. Lisätietoja sovittelusta ja sen käyttämisestä on sovittelijaverkoston verkkosivustossa.

Skotlannin hallitus on julkaissut esitteen nimeltä ”Resolving Disputes without Going to Court”, jossa annetaan sovitteluun ja muihin vaihtoehtoisiin riitojenratkaisukeinoihin liittyviä neuvoja. Esitteen voi ladata Skotlannin hallituksen verkkosivustosta.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö maksutonta?

Sovittelijoita koskevaa tietokantaa voi käyttää maksutta.

Voit etsiä sovittelijaa seuraavasti:

Siirry sivustolle napsauttamalla tätä Scottish Mediation Registerin linkkiä tai kirjoittamalla selaimeen osoite http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ja seuraa ohjeita. Näin löydät tilanteeseesi sopivimman sovittelijan.

Voit myös ottaa yhteyttä Skotlannin sovittelijaverkostoon internetin kautta, kirjeitse osoitteeseen 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK tai puhelimitse numeroon +44 (0) 131 556 1221.

Linkkejä

Scottish Mediation Network, Skotlannin sovittelijarekisteriSkotlannin hallituksen verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 05/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.