Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelijat

Espanja

Tässä portaalin osassa olevien tietojen avulla voi löytää sovittelijan Espanjassa.

Sisällön tuottaja:
Espanja
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Kuinka löydän sovittelijan Espanjassa?

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetussa laissa 5/2012 (La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles) säädetään, että sovittelijalla on oltava yliopistotutkinto tai tutkinto korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta sekä erityiskoulutus sovittelijan työn tekemiseen. Sovittelijan erityiskoulutus hankitaan käymällä yksi tai useampia akkreditoitujen laitosten järjestämiä kursseja. Erityiskoulutus antaa pätevyyden harjoittaa sovittelua koko maan alueella.

Joidenkin autonomisten alueiden laeissa ja asetuksissa säädetään perhesovittelun edellyttämästä koulutuksesta. Vaatimuksena on yleensä, että sovittelijalla on vähintään keskitason yliopistotutkinto ja että hän suorittaa runsaasti käytännön harjoittelua sisältävän erityiskoulutuksen, jonka kesto on 100–300 tuntia.

Erityiskoulutusta sovittelun alalla tarjoavat yleensä yliopistot ja ammattialajärjestöt, kuten psykologiliitot ja lakimiesliitot.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa sovittelijarekisteriä, vaan erikoistuneita sovittelijoita voi löytää esimerkiksi seuraavasti:

  • Rikosoikeuden alalla osapuolten on pyydettävä sovittelijan nimeämistä tuomioistuimelta.
  • Työoikeuden alalla sovittelija voidaan valita joissakin tapauksissa vastaavan elimen sovittelijaluettelosta.
  • Perheoikeuden alalla sovittelijan nimeää tuomioistuimen kanssa yhteistyötä tekevä laitos, joskin osapuolet voivat myös turvautua alaan erikoistuneeseen sovittelijaan.
  • Perhesovittelijaan voi ottaa yhteyttä eri ammattialajärjestöjen kautta, jotka pitävät rekisteriä tai luetteloa. Näitä ovat asianajajaliitto, psykologiliitto, sosiaalityöntekijöiden liitto ja opettajaliitto.

Autonomiset alueet ovat toistaiseksi antaneet luettelojen pitämisen liittojen tehtäväksi.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Ei ole olemassa kansallista rekisteriä. Liittojen luettelojen käyttö on ilmaista.

Kuinka löydän sovittelijan Espanjassa?

Kansalaiset voivat kääntyä vastaavan ammattialajärjestön puoleen saadakseen tietoja rekisteröidyistä sovittelijoista.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.