Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kuinka löydän sovittelijan - Belgia

Portaalin tässä osassa neuvotaan, miten voi löytää sovittelijan Belgiassa.

Kuinka löydän sovittelijan Belgiassa?

Belgiassa sovittelijaa tarvitsevan kannattaa käydä seuraavalla Internet-sivustolla:

Sieltä löytyvät seuraavat tiedot:

 • sovittelun esittely
 • sovittelija
 • sovittelun eteneminen
 • mitä sovittelun jälkeen
 • sovittelun kustannukset
 • linkki sovittelua käsittelevään esitteeseen (pdf-muodossa)
 • tärkeät osoitteet ja yhteystiedot.

Sivustolla on myös sovittelijan ammattia koskeva kohta Coin des professionnels. Se sisältää seuraavat kohdat:

 • Sovittelijoiden akkreditointikriteerit
 • Ohjeet hakemuksen tekemiseksi niille, jotka haluavat akkreditoitua sovittelijaksi 21. helmikuuta 2005 annetun lain perusteella
 • Luettelo hakemukseen tarvittavista asiakirjoista
 • Sovittelijan perus- ja jatkokoulutus
 • Akkreditoidun sovittelijan käytännesäännöt
 • Valitusten käsittely.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Tietokantaan pääsee tutustumaan maksutta.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Belgiassa?

Sovittelijaa voi hakea Belgiassa Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijaluettelosta seuraavilla kriteereillä:

 • alue
 • ammatti
 • soviteltava asia
 • kieli
 • nimi.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanBelgian oikeusministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelu vaihtoehtona oikeudenkäynnille

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelijaluettelo

 

Päivitetty viimeksi: 07/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Bulgaria

Tässä osiossa selvitetään sovittelijan löytämistä Bulgariassa.

Miten löytää sovittelija Bulgariassa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö ylläpitää Linkki avautuu uuteen ikkunaanYhdistettyä sovittelijarekisteriä.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Sovittelijoiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötiedot – koulutus, kielitaito ja muu sovittelun alan pätevyys
 • Sovittelijan yhteystiedot – työosoite, puhelin ja sähköposti

Tämän lisäksi oikeusministeriö ylläpitää rekisteriä järjestöistä, jotka on hyväksytty antamaan Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijakoulutusta.

Rekisteröinnit perustuvat seuraaviin säännöksiin:

 • Sovittelua koskeva laki
 • Oikeusministeriön 15. maaliskuuta 2007 antamassa asetuksessa N:o 2 säädetään sovittelijakoulutusta antavia organisaatioita koskevista edellytyksistä ja hyväksymismenettelystä sekä koulutusvaatimuksista, sovittelijoiden merkitsemistä yhdistettyyn rekisteriin ja siitä poistamista koskevasta menettelystä ja sovittelijoita koskevista menettely- ja eettisistä säännöistä.

Onko bulgarialaisia sovittelijoita koskevan rekisterin käyttö maksutonta?

Bulgarian yhdistetyn sovittelijarekisterin käyttö on maksutonta oikeusministeriön internet-sivustolla. Henkilöiden ja organisaatioiden, jotka haluavat päästä sovittelukoulutusta antavien järjestöjen rekisteriin, on suoritettava maksu.

Sovittelijaa koskevat haut Bulgariassa

Oikeusministeriön internet-sivustolla on täydellinen luettelo henkilöistä, jotka ovat saaneet koulutuksen ja luvan toimia sovittelijoina Bulgariassa. Sovittelijaa voi hakea asuinpaikan ja sovittelun alan perusteella (esim. kaupalliseen alaan, yritystoimintaan tai perheasioihin liittyvä sovittelu).

Luettelossa on yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvittavia lisätietoja saa sovittelijarekisteristä vastaavilta henkilöiltä.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Tšekki

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit löytää sovittelijan Tšekissä.

Kuinka löydän sovittelijan Tšekissä?

Tšekissä toimivien sovittelijoiden yhteystiedot löytyvät eri internet-sivustoilta hakemalla hakusanalla ”mediace” (sovittelu). Tšekin sovittelijayhdistykseen (Asociace mediátorů) kuuluvien sovittelijoiden luettelo löytyy tämän yhdistyksen internet-sivustolta. Tšekin asianajajaliitto (Česká advokátní komora) julkaisee sivustollaan sovittelijoiden ja asianajajien luetteloa, ja sovittelijoiden yhteystiedot löytyvät myös Tšekin välimies- ja sovittelijayhdistyksen (Unie pro rozhodčí a mediační řízení) sivuilta. Toimivaltaisten piirituomioistuinten alaisuudessa toimivan Tšekin ehdonalais- ja sovittelupalvelun (Probační a mediační služba) yhteystiedot löytyvät tämän palvelun internet-sivuilta. Sovittelusta annetun lain 202/2012 mukaisesti laadittu sovittelijoiden luettelo, jota ylläpitää Tšekin oikeusministeriö, julkaistaan lähiaikoina.

Onko Tšekin sovittelijarekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijarekisteriä voi käyttää maksutta.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Tšekissä?

Tšekissä toimivien sovittelijoiden yhteystiedot löytyvät eri internet-sivustoilta hakemalla hakusanalla ”mediace” (sovittelu).

Päivitetty viimeksi: 16/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Tanska

Tietoja sovittelijan löytämisestä Tanskassa ei ole toistaiseksi saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 07/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Saksa

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit löytää sovittelijan Saksassa.

Kuinka löydän sovittelijan Saksassa?

Tällä hetkellä monet yhdistykset auttavat osapuolia, jotka haluavat käyttää sovittelijaa.

Suurimpia tällaisia yhdistyksiä ovat mm.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijoita koskevaa tietokantaa voi käyttää maksutta.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Saksassa?

Sovittelijaa voi hakea nimen, erikoisalan tai postinumeron perusteella.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerheasioiden valtakunnallinen sovitteluyhdistys (BAFM)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValtakunnallinen sovitteluyhdistys (BM)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanElinkeino- ja työasioiden valtakunnallinen sovitteluyhdistys (BMWA)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelukeskus (CfM)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan lakimiesliitto

Päivitetty viimeksi: 29/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kuinka löydän sovittelijan - Viro

Tässä osassa on tietoa sovittelijan löytämisestä Virossa.

Virossa ei ole tällä hetkellä yleistä verkkosivustoa tai tietokantaa sovittelijoista. Sovittelulain mukaisesti sovittelijana voi toimia kuka tahansa laissa säädetyt vaatimukset täyttävä henkilö. Valtio ei valvo sovittelijoiden toimintaa.

Sovittelulain mukaan sovittelijana voi toimia:

 1. luonnollinen henkilö, jolle osapuolet ovat antaneet tehtäväksi toteuttaa sovittelumenettelyn ja auttaa kiistan ratkaisemisessa. Sovittelija voi toimia sellaisen oikeushenkilön välityksellä, jonka kanssa hän on työ- tai sopimussuhteessa.
 2. valantehnyt asianajaja; luettelo Viron asianajajaliiton jäsenistä on saatavissa sen Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla
 3. notaari; luettelo notariaattitoimistoista on saatavilla notaariliiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla
 4. sovittelulaissa säädetyissä tapauksissa valtiollinen tai paikallishallinnon alainen sovitteluelin.

Joitakin tekijänoikeuksiin liittyviä riitoja (ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaantekijänoikeuslaki) ratkaistaan tekijänoikeusalan asiantuntijoista koostuvassa lautakunnassa, joka hoitaa sovittelijan tehtävää. Lautakunta toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Vaikka oikeuskansleria koskevassa asetuksessa ei käytetä oikeusasiamiehen nimitystä, oikeuskansleri toimii myös oikeusasiamiehenä, sillä hän valvoo, että viranomaiset noudattavat yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä hyvää hallintotapaa. Lisäksi hänen valvonnassaan ovat paikallishallinto, julkisoikeudelliset oikeushenkilöt ja julkisia tehtäviä hoitavat yksityisoikeudelliset henkilöt. Vuoden 2011 alusta oikeuskansleri on lisäksi toiminut lapsiasiavaltuutettuna lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 4 artiklan mukaisesti. Lisätietoa aiheesta on oikeuskanslerin Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Kollektiivisten työriitojen ratkaiseminen on valtakunnansovittelijan tehtävä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa asiaa koskevalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

On myös kansalaisjärjestöjä, joihin voi ottaa yhteyttä:

 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron sovittelijoiden liitto (Eesti Lepitajate Ühing) antaa tietoja viroksi ja englanniksi. Yhteyshenkilö: Linkki avautuu uuteen ikkunaanAnneli Liivamägi.
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron lastensuojeluliitto (Lastekaitse Liit) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka puolustaa lasten oikeuksia. Muun toimintansa ohessa se neuvoo vanhempia, jotka aikovat erota tai muuttaa erilleen. Vanhempia rohkaistaan käyttämään sovittelijan palveluita lasten etujen suojelemiseksi. Liitto on järjestänyt koulutusta perheasioiden sovittelijoille.
 • Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron vakuutusyritysten liitto on perustanut vakuutusasioiden sovitteluelimen, jonka tehtävänä on käsitellä vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan tai vakuutusedustajan välisiä riitoja.
Päivitetty viimeksi: 17/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Irlanti

Irlannissa ei ole sovitteluelimien tietokantaa. Eri oikeudenaloihin perehtyneitä sovittelijoita löytyy kuitenkin seuraavista yksityisistä elimistä:

Katso ’Sovittelu Irlannissa’

Päivitetty viimeksi: 17/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Kreikka

Tässä osassa annetaan tietoja sovittelijan löytämisestä Kreikassa.

Kuinka löydän sovittelijan Kreikassa?

Valtuutetut sovittelijat sekä sovittelijakoulutusta antavat organisaatiot löytyvät taulukoista Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriön verkkosivuilla.

Sen lisäksi Linkki avautuu uuteen ikkunaankuluttaja-asiamiehen (Synigoro tou Katanaloti) verkkosivuilla annetaan tietoja kuluttajariitojen vaihtoehtoisista ratkaisukeinoista.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, edellä mainittujen verkkosivujen käyttö on ilmaista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKuluttaja-asiamies

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan työllisyys-, sosiaaliturva- ja hyvinvointiministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKreikan sovittelu- ja välimieskeskus (Elliniko Kentro Diamesolabisis kai Diaitisias)

Päivitetty viimeksi: 18/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Espanja

Tässä portaalin osassa olevien tietojen avulla voi löytää sovittelijan Espanjassa.

Kuinka löydän sovittelijan Espanjassa?

Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annetussa laissa 5/2012 (La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles) säädetään, että sovittelijalla on oltava yliopistotutkinto tai tutkinto korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta sekä erityiskoulutus sovittelijan työn tekemiseen. Sovittelijan erityiskoulutus hankitaan käymällä yksi tai useampia akkreditoitujen laitosten järjestämiä kursseja. Erityiskoulutus antaa pätevyyden harjoittaa sovittelua koko maan alueella.

Joidenkin autonomisten alueiden laeissa ja asetuksissa säädetään perhesovittelun edellyttämästä koulutuksesta. Vaatimuksena on yleensä, että sovittelijalla on vähintään keskitason yliopistotutkinto ja että hän suorittaa runsaasti käytännön harjoittelua sisältävän erityiskoulutuksen, jonka kesto on 100–300 tuntia.

Erityiskoulutusta sovittelun alalla tarjoavat yleensä yliopistot ja ammattialajärjestöt, kuten psykologiliitot ja lakimiesliitot.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa sovittelijarekisteriä, vaan erikoistuneita sovittelijoita voi löytää esimerkiksi seuraavasti:

 • Rikosoikeuden alalla osapuolten on pyydettävä sovittelijan nimeämistä tuomioistuimelta.
 • Työoikeuden alalla sovittelija voidaan valita joissakin tapauksissa vastaavan elimen sovittelijaluettelosta.
 • Perheoikeuden alalla sovittelijan nimeää tuomioistuimen kanssa yhteistyötä tekevä laitos, joskin osapuolet voivat myös turvautua alaan erikoistuneeseen sovittelijaan.
 • Perhesovittelijaan voi ottaa yhteyttä eri ammattialajärjestöjen kautta, jotka pitävät rekisteriä tai luetteloa. Näitä ovat asianajajaliitto, psykologiliitto, sosiaalityöntekijöiden liitto ja opettajaliitto.

Autonomiset alueet ovat toistaiseksi antaneet luettelojen pitämisen liittojen tehtäväksi.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Ei ole olemassa kansallista rekisteriä. Liittojen luettelojen käyttö on ilmaista.

Kuinka löydän sovittelijan Espanjassa?

Kansalaiset voivat kääntyä vastaavan ammattialajärjestön puoleen saadakseen tietoja rekisteröidyistä sovittelijoista.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kuinka löydän sovittelijan - Ranska

Ranskassa ei toistaiseksi ole sovittelijat sisältävää tietokantaa.

Päivitetty viimeksi: 17/09/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Italia

Sovittelijoista ei toistaiseksi ole saatavilla julkista luetteloa.

Oikeusministeriö julkaisee kuitenkin säännöllisesti luettelon sovittelua tarjoavista järjestöistä.

Tietoa eri järjestöihin kuuluvista sovittelijoista voi saada näitä järjestöjä valvovalta oikeusministeriön yksiköltä oikeusministeriön verkkosivujen kautta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.giustizia.it/).

Päivitetty viimeksi: 24/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Kypros

Kuinka löydän sovittelijan Kyproksessa

Tietoja sovittelijan löytämisestä on sivustolla Sovittelu Kyproksessa.

Päivitetty viimeksi: 23/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Latvia

Sovittelua koskevalla verkkosivulla esitetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatviassa toimivien valtiosta riippumattomien sovittelujärjestöjen yhteystiedot.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelu Latviassa

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Liettua

Liettuassa ei ole keskitettyä organisaatiota, joka vastaisi sovittelusta. Kun direktiivi 2008/52/EY pannaan täytäntöön, aloitetaan toimet tällä alalla.

Kuinka löydän sovittelijan Liettuassa?

Liettuassa on mahdollisuus sekä tuomioistuinsovitteluun että tuomioistuimen ulkopuoliseen sovitteluun. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua tarjoavat yleensä asianajajat.

Tuomioistuinsovittelu on riidanratkaisumenettely, jonka tarkoituksena on auttaa riita-asioiden osapuolia ratkaisemaan riitansa rauhanomaisesti yhden tai useamman sovittelijan (välittäjän) välityksellä.

Tuomioistuinsovittelun toteuttavat sovittelijat. He ovat tähän erikseen koulutettuja tuomareita, oikeusavustajia tai muita henkilöitä, joilla on asianmukainen pätevyys. Sovittelijat on kirjattu Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijaluetteloon. Tuomarineuvosto päätti kokouksessaan 28. tammikuuta 2011, että riita-asioiden tuomioistuinsovittelua voidaan soveltaa kaikissa Liettuan Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuimissa ja että palvelun olisi oltava tarjolla alueesta riippumatta.

Tuomioistuinsovittelu on maksuton palvelu. Lisäksi riita-asian ratkaiseminen tuomioistuinsovittelun avulla säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa, joita muutoin hukattaisiin oikeudenkäynnissä. Myös rahaa säästyy, sillä 75 prosenttia tuomioistuinmaksuista korvataan, jos tuomioistuinsovittelussa päästään sovintoratkaisuun.

Ehdotuksen riita-asian siirtämisestä tuomioistuinsovitteluun voi tehdä puheenjohtajana toimiva tuomari. Tätä koskevan toiveen voi esittää kuka tahansa käsittelyn osapuolista. Siirtäessään riita-asian tuomioistuinsovitteluun tuomari selittää osapuolille, mistä sovittelumenettelyssä on kysymys. Sovittelijan nimeämisestä tai korvaamisesta päättää tuomioistuimen puheenjohtaja, tuomioistuimen siviilioikeudellisen osaston päällikkö tai näiden nimeämä tuomari. Tarvittaessa voidaan nimetä kaksi sovittelijaa. Sovittelijaa nimettäessä on otettava huomioon osapuolten mielipide, joka on ilmaistu tuomioistuinsovittelua koskevan pyynnön tai hyväksynnän yhteydessä.


Tuomioistuinsovitteluun saavat osallistua ainoastaan käsittelyn osapuolet, kolmannet osapuolet ja näiden edustajat. Myös muut henkilöt, joiden osallistuminen saattaa auttaa riidan ratkaisemisessa, voivat lisätä nimensä jommankumman osapuolen pyyntöön tai hyväksyntään. Tuomioistuinsovitteluista ei laadita pöytäkirjaa.

Tuomioistuinsovittelua koskeva menettely päättyy, kun osapuolet pääsevät sopimukseen riidanalaisesta asiasta ja allekirjoittavat tuomioistuimessa tehdyn sopimuksen, jonka puheenjohtajana toimiva tuomari hyväksyy.

Päivitetty viimeksi: 21/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kuinka löydän sovittelijan - Luxemburg

Portaalin tässä osiossa annetaan ohjeita sovittelijan hakemiseen Luxemburgissa.

Kuinka löydän sovittelijan Luxemburgissa?

Seuraavilla yksityisillä järjestöillä on luettelo sovittelijoista:

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijoita koskevia tietokantoja voi käyttää maksutta.

Kuinka sovittelijoita koskevia hakuja tehdään?

Hakuja voi tehdä seuraavien yksityisten järjestöjen ylläpitämistä luetteloista:

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin sovittelijayhdistys

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLuxemburgin asianajajaliiton sovittelukeskus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelukeskus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerhe- ja sosiaaliasioiden sovittelukeskus

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 20/12/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Unkari

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit löytää sovittelijan Unkarissa.

Kuinka löydän sovittelijan Unkarissa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelijarekisteri (közvetítők adatbázisa) on saatavissa oikeus- ja lainvalvontaministeriön (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) verkkosivustolla.

Käyttäjille tarjotaan seuraavia yleisiä tietoja:

 • yleistä tietoa sovittelutoiminnasta
 • tietoa sovittelijoista
 • tietoa sovittelijoita työllistävistä oikeushenkilöistä
 • sovittelijoiden yhteystiedot, pätevyys, kielitaidot, erikoisala ja lääni, jossa sovittelija toimii.

Sivustolla on saatavissa myös sovittelijoille ja sovittelijoita työllistäville oikeushenkilöille tarkoitettuja rekisteröintilomakkeita.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista, eikä sitä ole rajoitettu mitenkään.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Unkarissa

Sivustolla on luettelot sovittelijoista ja sovittelijoita työllistävistä oikeushenkilöistä. Sovittelijaa voi hakea nimen, kielitaidon ja läänin perusteella. Oikeushenkilöä voi hakea nimen, läänin tai nimilyhenteen perusteella.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanUnkarin sovittelijarekisterin verkkosivusto (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Päivitetty viimeksi: 28/12/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Malta

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit löytää sovittelijan Maltalta.

Kuinka löydän sovittelijan Maltalta?

Maltan sovittelukeskus (Mediation Centre) antaa asianosaisille luettelon keskuksen valtuuttamista sovittelijoista. Sekä vapaaehtoisessa sovittelussa että tuomioistuimesta keskukseen ohjatussa tai lakiin perustuvassa sovittelussa riita-asian asianosaiset valitsevat sovittelijan valtuutettujen sovittelijoiden luettelosta siten, että valittu henkilö on riita-asian kaikkien asianosaisten hyväksyttävissä. Jos asianosaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen sovittelijasta, keskus nimittää sovittelijaksi henkilön, joka on seuraavana vuorossa valtuutettujen sovittelijoiden luettelossa.

Perheoikeudellisten asioiden sovittelussa asianosaiset voivat yhteisymmärryksessä valita haluamansa sovittelijan oikeusasioista vastaavan ministerin kyseistä tarkoitusta varten nimittämien henkilöiden luettelosta, jolloin he kantavat tästä aiheutuvat kustannukset. Vaihtoehtoisesti tuomioistuin nimittää sovittelijan vuoroperiaatteella niiden henkilöiden luettelosta, jotka kyseinen ministeri on nimittänyt tuomioistuimen määräämiksi sovittelijoiksi. Jälkimmäisessä tapauksessa kirjaaja, siviilituomioistuimet ja tribunal-tuomioistuimet vastaavat sovittelijoista aiheutuneista kustannuksista.

Sovittelijoiden sähköistä rekisteriä ei ole toistaiseksi olemassa. Asiaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää sovittelukeskuksen kirjaajalle osoitteeseen Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Kirjaajaan voi ottaa yhteyttä myös soittamalla numeroon +356 21231833 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@mediationmalta.org.mt

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Alankomaat

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit löytää sovittelijan Alankomaissa.

Kuinka löydän sovittelijan Alankomaissa

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden sovittelukeskus (Nederlands Mediation Instituut, NMI) pitää yllä kaikkien käytettävissä olevaa tietokantaa, joka sisältää kaikkien pätevien sovittelijoiden tiedot. NMI antaa myös riippumatonta tietoa ja vastaa sovittelua ja sovittelijoita koskevasta laadunvarmistuksesta valtakunnallisesti.

Sovittelukeskukseen rekisteröityneet sovittelijat ovat saaneet koulutuksen ja pätevyyden toimia sovittelijoina NMI:n laatimien sovittelusääntöjen mukaisesti. He ovat myös sitoutuneet noudattamaan NMI:n laadunvarmistusjärjestelmää.

NMI:n sovittelijarekisteri on käytettävissä milloin vain.

Onko sovittelijarekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Alankomaissa

Rekisterissä voidaan tehdä hakuja käyttämällä erilaisia hakukriteerejä. Voit esimerkiksi etsiä sovittelijaa, jolla on tietyn erikoisalan osaamista tai joka työskentelee tietyllä alueella.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden sovittelukeskus

Päivitetty viimeksi: 29/11/2012

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Itävalta

Portaalin tässä osiossa annetaan ohjeita sovittelijan etsimiseen Itävallassa.

Kuinka löydän sovittelijan Itävallassa?

Itävallan liittovaltion oikeusministeriö ylläpitää luetteloa rekisteröidyistä sovittelijoista, jotka noudattavat lainsäädännöllisiä ja muodollisia vaatimuksia.

Tätä tarkoitusta varten on perustettu Linkki avautuu uuteen ikkunaaninternetsivusto. Sille pääsee myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusministeriön internetsivustolta.

Internetsivustolla on seuraavia tietoja:

 • luettelo sovittelijoista
 • luettelo tahoista, jotka järjestävät koulutusta sovittelijoille
 • luettelo kursseista.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Internetsivusto on yleisesti saatavilla, ja sen käyttö on ilmaista.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Itävallassa?

Sovittelijaluetteloja voidaan lajitella internetsivustolla seuraavien kriteerien perusteella:

 • nimi
 • postinumero
 • osavaltio.

Sovittelijoita voidaan hakea seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • etunimi ja sukunimi
 • postinumero
 • osavaltio
 • maa
 • erikoisala.

Hakukriteerejä voidaan myös yhdistellä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanItävallan sovittelijat

Päivitetty viimeksi: 30/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kuinka löydän sovittelijan - Puola

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka löydät sovittelijan Puolassa.

Kuinka löydän sovittelijan Puolassa?

Luetteloita hyväksytyistä sovittelijoista on saatavilla aluetuomioistuimissa (sąd okręgowy). Sovittelijat kirjaa luetteloon ja poistaa siitä toimivaltaisen aluetuomioistuimen puheenjohtaja muun muassa valtiosta riippumattomien järjestöjen (sääntömääräisen toimintansa yhteydessä) ja yliopistojen laatimien luettelojen pohjalta. Alue- ja keskusviranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyvistä syistä sovittelijoista ei ole saatavilla yhtä valtakunnallista luetteloa.

Oikeusministeriön verkkosivustolla on Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelua käsittelevä osio, jonka ylläpitämiseen osallistuu myös vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja riita-asioiden sovittelutoimenpiteiden yhteiskunnallinen neuvosto (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów). Sinne on koottu perustietoa sovittelusta Puolassa sekä asiaa koskevista säännöksistä, menettelyistä ja käytännön näkökohdista.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijoita koskevaa tietokantaa voi käyttää maksutta.

Kuinka löydän sovittelijan Puolassa?

Apuna voi käyttää aluetuomioistuinten puheenjohtajilta ja sovittelujärjestöiltä saatavia luetteloita, tai sitten voi kääntyä yksittäisten sovittelijoiden puoleen. Sovittelijoiden yhteystiedot ovat yleensä saatavilla toimivaltaisten tuomioistuinten, sovittelujärjestöjen tai yksittäisten sovittelijoiden verkkosivustoilla.

Päivitetty viimeksi: 17/09/2014

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Portugali

Tässä osassa on tietoja, jotka auttavat sovittelijan löytämisessä Portugalista.

Kuinka löydän sovittelijan Portugalissa?

Oikeusministeriön alainen oikeuspolitiikan virasto (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ) ei neuvo, kuinka sovittelijan voi löytää suoraan. Kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, että julkisia sovittelupalveluja tarvitseville asiakkaille valitaan automaattisesti sovittelija selvittämään vireillä olevaa asiaa.

DGPJ:n sivustolla on tietoa sovittelusta, sovintomenettelystä, institutionaalisesta välimiesmenettelystä ja rauhantuomioistuimista (Julgados de Paz).

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on maksutonta.

Sovittelijoita koskevan tietokannan historiaa

DGPJ:n verkkosivustolla on saatavilla tietoa lokakuusta 2008 lähtien.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeuspolitiikan virasto

Päivitetty viimeksi: 09/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Romania

Tässä osassa annetaan ohjeita sovittelijan etsimiseen Romaniassa.

Kuinka löydän sovittelijan Romaniassa

Valtuutetut sovittelijat kirjataan lain 192/2006 12 §:n mukaisesti sovittelijoiden luetteloon, jonka sovitteluneuvosto on perustanut ja jota se päivittää ja joka julkaistaan säännöllisesti Romanian virallisen lehden osassa I.

Sovittelijoiden luetteloon voi tutustua myös Linkki avautuu uuteen ikkunaansovitteluneuvoston virallisilla verkkosivuilla.

Sovitteluneuvoston verkkosivut sisältävät seuraavia tietoja:

Sovitteluneuvoston verkkosivuilla on julkaistu tietoja 2. marraskuuta 2006 lähtien.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelijoiden luettelossa kerrotaan lisäksi,

 • mihin kansalaisjärjestöihin sovittelijat kuuluvat
 • minkä sovittelijakoulutusohjelman he ovat käyneet
 • millä vierailla kielillä he voivat tarjota sovittelupalveluja
 • miten heidät tavoittaa.

Jos olet kiinnostunut ratkaisemaan riita-asian sovittelulla, voit kääntyä sovittelijan puoleen. Sovittelijoiden luetteloon voi tutustua tuomioistuinten tiloissa ja oikeusministeriön verkkosivuilla.

Sovitteluneuvosto päivittää sovittelijoiden luetteloa säännöllisesti ja ilmoittaa muutoksista tuomioistuimille, kansallisille hallintoviranomaisille, paikallishallinnon viranomaisille ja oikeusministeriölle.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Romaniassa

Voit hakea Linkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijaa seuraavilla hakukriteereillä:

 • sovittelijan nimen ensimmäinen kirjain
 • maakunta, jossa sovittelijan päätoimipaikka sijaitsee.
Päivitetty viimeksi: 10/06/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota sloveeni on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Slovenia

Tässä osassa annetaan tietoja sovittelijan löytämisestä Sloveniassa.

Kuinka löydän sovittelijan Sloveniassa?

Oikeus- ja julkishallintoministeriö pitää Linkki avautuu uuteen ikkunaankeskitettyä rekisteriä sovittelijoista, jotka työskentelevät vaihtoehtoista riitojen ratkaisua koskevan lain nojalla tuomioistuimien ohjelmissa. Joillakin kansalaisjärjestöillä on omia sovittelijoita, joista on luettelot järjestöjen sivuilla. Näitä ovat esim.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokannan käyttö on ilmaista.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Sloveniassa?

Sloveniassa sovittelijan voi löytää seuraavista verkkosivustoista:

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelu Sloveniassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanSovittelu Sloveniassa

Päivitetty viimeksi: 23/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Slovakia

Tässä osiossa annetaan tietoja sovittelijan löytämisestä Slovakiassa.

Kuinka löydän sovittelijan Slovakiassa

Slovakian sovittelijoita koskevan tietokannan omistaa ja sitä pitää yllä Slovakian oikeusministeriö. Tietokanta on käytettävissä vain slovakin kielellä.

Onko sovittelijoita koskevan tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijoita koskevien tietojen käyttö ja niiden haku on ilmaista.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Slovakiassa

Tietoja saa Linkki avautuu uuteen ikkunaanSlovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivuilta.

Päivitetty viimeksi: 18/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Suomi

Tässä osiossa annetaan ohjeita sovittelijan etsimiseen Suomessa.

Kuinka löydän sovittelijan Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää Suomessa virallista internetsivustoa Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikos- ja riita-asioiden sovittelusta.

Tällä internetsivustolla annetaan tietoja rikosasioiden sovittelusta.

Sivustolla on myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanluettelo sovittelutoimistoista.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Internetsivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanrikos- ja riita-asioiden sovittelu olevien tietojen haku ja käyttäminen on ilmaista.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Suomessa

Hakuja voidaan tehdä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivustolta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päivitetty viimeksi: 12/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Kuinka löydän sovittelijan - Englanti ja Wales

Tässä jaksossa annetaan tietoja siitä, miten Englannissa ja Walesissa voi löytää sovittelijan.

Kuinka löydän sovittelijan Englannissa ja Walesissa?

Sovittelua koskeva kansallinen tietopalvelu

Riita-asian sovittelijan löytää sovittelua koskevan kansallisen tietopalvelun Linkki avautuu uuteen ikkunaanCivil Mediation online directory kautta. Se antaa tietoja

 • sovittelusta
 • palveluista
 • hinnoittelusta.

Tietopalvelun omistaa ja sitä pitää yllä oikeusministeriö. Tietopalvelun kautta palvelujaan tarjoavat sovittelijat ovat riita-asioiden sovittelusta vastaavan kansallisen neuvoston (Civil Mediation Council) hyväksymiä.

Perheasiain sovittelua koskeva tietopalvelu

Perheasiain sovittelua koskevan tietopalvelun Linkki avautuu uuteen ikkunaanFamily Mediation Online Directory) tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään heitä lähellä oleva paikallinen sovittelija. Jos osapuolet ovat oikeutettuja (valtion rahoittamaan) Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaksuttomaan oikeusapuun, he voivat saada apua paikallisen sovittelijan löytämiseen myös soittamalla paikalliseen oikeusneuvontapalveluun (Community Legal Advice helpline). Puhelin: 0845 345 4345, Minicom: 0845 609 6677, Tekstiviesti: ”legalaid” ja oma nimi numeroon 80010. Oikeusneuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä myös verkossa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanCommunity Legal Advice online advisor service.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelua koskevan kansallisen tietopalvelun ja perheasian sovittelua koskevan tietopalvelun verkkosivustot ovat käytettävissä maksutta.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCivil Mediation Online Directory, Linkki avautuu uuteen ikkunaanFamily Mediator Online Directory, Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusavun myöntämisedellytyksetLinkki avautuu uuteen ikkunaanCommunity Legal Advice, 

Päivitetty viimeksi: 12/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlannissa ei ole tällä hetkellä sovittelijoita koskevaa tietokantaa.

Kuinka löydän sovittelijan Pohjois-Irlannissa

Pohjois-Irlannissa ei ole sovittelijoita koskevaa tietokantaa. Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin asianajajayhdistyksen (Law Society of Northern Ireland) tarjoamaa riidanratkaisupalvelua koskevalla verkkosivulla on kuitenkin jonkin verran tietoa sovittelijoista.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPohjois-Irlannin asianajajayhdistys

Päivitetty viimeksi: 16/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kuinka löydän sovittelijan - Skotlanti

Tässä osassa on tietoa, joka auttaa sovittelijan löytämisessä Skotlannista.

Kuinka löydän sovittelijan Skotlannissa?

Scottish Mediation Network (sovittelijaverkosto) hallinnoi sovittelijarekisteriä Linkki avautuu uuteen ikkunaan(Scottish Mediation Register), joka on riippumaton sovittelijoiden ja sovittelupalvelujen rekisteri. Rekisteriin hyväksytyt täyttävät Skotlannissa toimivia sovittelijoita koskevat vähimmäisstandardit. Riippumaton komitea (Practice Standards Committee) laatii kyseiset standardit, joissa määritetään sovittelijalta vaadittava koulutus, kokemus ja jatkuva ammattitaidon kehittäminen.

Sovittelijarekisterin verkkosivuilla onLinkki avautuu uuteen ikkunaansovittelijan hakupalvelu, josta löytyy maksutta tietoja henkilöistä, jotka harjoittavat erityyppistä sovittelua. Sivustolla kerrotaan muun muassa sovittelijoiden koulutuksesta, ammattitaidon kehittämisestä ja erikoisosaamisesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Sovittelijarekisterin yksi tavoite on varmistaa, että rekisteriin hyväksytyt sovittelijat täyttävät tietyt vähimmäisstandardit, jotta asiakkaat voivat luottaa valitsemansa sovittelijan ammattitaitoon. Sovittelijarekisteriin hyväksytyt sovittelijat voivat nimittää itseään rekisteröidyiksi sovittelijoiksi (Scottish Mediation Registered Mediator) ja käyttää nimensä yhteydessä SMR-tunnusta.

Sovittelijaverkosto hallinnoi myös puhelinpalvelua (Scottish Mediation Helpline), joka antaa kansalaisille tietoja ja neuvoja sovittelusta ja sen saatavuudesta. Sovittelijaverkosto voi järjestää puhelinpalvelussa myös sovittelutilaisuuksia rekisteröityjen sovittelijoiden kanssa tai ohjata asiakkaita asianmukaisiin sovittelupalveluihin.

Sovittelijaverkosto tukee ja edistää myös kansallista terveydenhoitojärjestelmää koskevien kantelujen sovittelua Skotlannissa. Tätä työtä rahoittaa Skotlannin hallitus. Lisätietoja sovittelusta ja sen käyttämisestä on sovittelijaverkoston verkkosivustossa.

Skotlannin hallitus on julkaissut esitteen nimeltä ”Resolving Disputes without Going to Court”, jossa annetaan sovitteluun ja muihin vaihtoehtoisiin riitojenratkaisukeinoihin liittyviä neuvoja. Esitteen voi ladata Linkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin hallituksen verkkosivustosta.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö maksutonta?

Sovittelijoita koskevaa tietokantaa voi käyttää maksutta.

Voit etsiä sovittelijaa seuraavasti:

Siirry sivustolle napsauttamalla tätä Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Mediation Registerin linkkiä tai kirjoittamalla selaimeen osoite Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ja seuraa ohjeita. Näin löydät tilanteeseesi sopivimman sovittelijan.

Voit myös ottaa yhteyttä Skotlannin sovittelijaverkostoon internetin kautta, kirjeitse osoitteeseen 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK tai puhelimitse numeroon +44 (0) 131 556 1221.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanScottish Mediation Network,Linkki avautuu uuteen ikkunaan Skotlannin sovittelijarekisteriLinkki avautuu uuteen ikkunaanSkotlannin hallituksen verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 05/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.