Sovittelijat

Jos päädyt sovitteluun, sovittelija – riippumaton, puolueeton kolmas osapuoli – auttaa sinua asian käsittelemisessä ja sovintoratkaisun löytämisessä.

Sovittelijat on koulutettu auttamaan riitojen ratkaisemisessa. Sovittelija tapaa molemmat osapuolet, selvittää, mistä asioista vallitsee erimielisyys, ja auttaa löytämään sovintoratkaisun. Sovittelijat ovat puolueettomia eivätkä asetu kenenkään puolelle. Sovittelijat eivät ole neuvonantajia eivätkä he neuvo, miten tilanteessa tulisi toimia. Yleensä he suosittelevat oikeudellisen neuvonantajan käyttöä sovittelussa.

Sovittelusta voi olla erityisen suurta apua perheasioita koskevissa, valtioiden rajat ylittävissä riita-asioissa ja lapsikaappausten yhteydessä. Sovittelijat rohkaisevat vanhempia ottamaan vastuun perhettään koskevista päätöksistä ja sopimaan riitansa oikeusjärjestelmän ulkopuolella. Sovittelu luo monissa tapauksissa otollisen ilmapiirin rakentaville keskusteluille ja auttaa varmistamaan, että vanhemmat toimivat vilpittömästi ja ottavat huomioon lapsen edun.

Tarkempaa tietoa sovittelijan käyttämisestä tietyssä jäsenvaltiossa (esim. miten sovittelu aloitetaan, mitä se maksaa ja miten löytää sovittelijan) saa valitsemalla sivun oikeasta reunasta kyseisen valtion lipun.

Rajatylittäviin asioihin erikoistuneiden sovittelijoiden luettelo on sivulla http://www.crossbordermediator.eu/.

Lisätietoja sovittelua koskevassa osiossa.

Lisätietoa rajat ylittävästä perhesovittelusta

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.