Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: nizozemski već su prevedeni.
Swipe to change

Medjaturi

Belgija

Din is-sezzjoni tal-Portal tagħtik il-possibbiltà li ssib medjatur fil-Belġju.

Sadržaj omogućio
Belgija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kif issib medjatur fil-Belġju?

Biex issib medjatur fil-Belġju, tista’ żżur is-sit elettroniku tal-internet li ġej:

Hemmhekk tista’ ssib it-tagħrif elenkat hawn taħt:

 • Preżentazzjoni tal-medjazzjoni
 • Il-medjatur
 • Il-proċedura tal-medjazzjoni
 • Wara l-medjazzjoni
 • L-ispejjeż ta’ medjazzjoni
 • Link għal fuljett dwar il-medjazzjoni (PDF)
 • Indirizzi u links utli.

Is-sit fih ukoll Rokna tal-professjonisti li fiha informazzjoni rigward:

 • Il-Kriterji għall-akkreditazzjoni tal-medjaturi
 • Id-Direttivi dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni sabiex wieħed jikseb liċenzja bħala medjatur fuq il-bażi tal-Att tal-21 ta’ Frar 2005
 • Lista ta' verifika sabiex wieħed jitlob għal rikonoxximent bħala medjatur
 • It-taħriġ bażiku u t-taħriġ kontinwu
 • Il-Kodiċi ta’ Mġiba Tajba tal-medjatur akkreditat
 • Il-ġestjoni tal-ilmenti.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta jinvolvi xi ħlas?

Le, l-aċċess għall-bażi tad-dejta huwa bla ħlas.

Tiftix għal medjatur fil-Belġju

Tista’ tfittex medjatur fil-Belġju fil-Lista tal-medjaturi u skont il-kriterji li ġejjin:

 • Id-distrett,
 • il-professjoni,
 • il-qasam ta’ intervent,
 • il-lingwa mitkellma,
 • l-isem.

Links relatati

Servizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja

Il-medjazzjoni, alternattiva għat-tribunal

Lista tal-medjaturi

 

L-aħħar aġġornament: 07/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.