Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Mediátoři

Belgija

Tento oddíl portálu vám umožní najít mediátora v Belgii.

Sadržaj omogućio
Belgija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jak nalézt mediátora v Belgii?

Pokud chcete nalézt mediátora v Belgii, můžete navštívit tuto internetovou stránku:

Najdete tam tyto informace:

 • představení mediace
 • mediátor
 • průběh mediace
 • po mediaci
 • náklady na mediaci
 • odkaz na brožuru o mediaci (pdf)
 • užitečné adresy a odkazy

Uvedená stránka obsahuje rovněž Koutek profesionálů, kde najdete informace ohledně:

 • kritérií pro udělování osvědčení mediátorů;
 • směrnic pro předkládání dokumentace pro získání osvědčení mediátora na základě zákona ze dne 21. února 2005;
 • soupisu žádostí o jmenování mediátorem;
 • základního a dalšího vzdělávání;
 • Kodexu řádné praxe autorizovaného mediátora;
 • vyřizování stížností.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Belgii

Mediátora v Belgii můžete vyhledat v seznamu mediátorů podle těchto kritérií:

 • obvod,
 • povolání,
 • oblast působnosti,
 • jazyk,
 • jméno.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví

Mediace, alternativa k soudnímu řízení

Seznam mediátorů

 

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.