Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Mediátori

Belgija

V tejto časti portálu sa dozviete, ako nájsť mediátora v Belgicku.

Sadržaj omogućio
Belgija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ako nájsť mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť prostredníctvom týchto webových stránok:

Môžete tam nájsť tieto informácie:

 • Prezentácia mediácie
 • Mediátor
 • Priebeh mediácie
 • Po mediácii
 • Náklady na mediáciu
 • Odkaz na brožúru o mediácii (PDF)
 • Užitočné adresy a odkazy.

Stránka obsahuje aj priestor pre profesionálov, ktorým poskytuje informácie týkajúce sa:

 • kritérií akreditácie mediátorov
 • pokynov pre podanie žiadosti o udelenie akreditácie mediátora podľa zákona z 21. februára 2005
 • súpisu dokumentov potrebných k žiadosti o uznanie ako mediátora
 • základnej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania
 • etického kódexu akreditovaného mediátora
 • riešenia sťažností.

Je prístup do databázy spoplatnený?

Nie, prístup do databázy je bezplatný.

Hľadanie mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť v zozname mediátorov podľa týchto kritérií:

 • okres,
 • povolanie,
 • oblasť pôsobenia,
 • jazyk, ktorým hovorí,
 • meno.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Mediácia, alternatíva súdu

Zoznam mediátorov

 

Posledná aktualizácia: 07/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.