Izmiritelji

Bugarska

Ovaj vam odlomak pomaže u traženju izmiritelja u Bugarskoj.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Kako pronaći izmiritelja u Bugarskoj

Ministarstvo pravosuđa vodi Jedinstveni registar izmiritelja.

U registru možete pronaći sljedeće informacije:

  • osobne podatke o pojedincima prijavljenima kao izmiritelji – obrazovanje, koje jezike govore i dodatne kvalifikacije u području mirenja,
  • podatke za kontakt izmiritelja – adresu ureda, telefon i e-adresu.

Osim toga, Ministarstvo pravosuđa vodi popis organizacija koje imaju odobrenje za osposobljavanje izmiritelja.

Unos u registar i popis organizacija temelje se na odredbama:

  • Zakona o mirenju,
  • Uredbe br. 2 od 15. ožujka 2007. (koju je donio ministar pravosuđa), kojom se utvrđuju uvjeti i postupci za davanje odobrenja organizacijama koje osposobljavaju izmiritelje; zahtjevi za osposobljavanje izmiritelja; postupci za unos, uklanjanje i brisanje izmiritelja iz Jedinstvenog registra izmiritelja; i postupovna i etička pravila za postupanje izmiritelja.

Je li pristup bugarskom registru izmiritelja besplatan?

Bugarskom Jedinstvenom registru izmiritelja možete besplatno pristupiti putem internetskih stranica Ministarstva pravosuđa. Pojedinci i organizacije koji žele biti uključeni na popis organizacija koje pružaju osposobljavanje izmiritelja moraju platiti naknadu.

Kako pronaći izmiritelja u Bugarskoj

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa možete pronaći potpuni popis osoba osposobljenih i ovlaštenih za postupke mirenja u Republici Bugarskoj. Izmiritelje možete tražiti prema organizaciji koja je pružila osposobljavanje, obrazovanju, znanju stranih jezika i dodatnim specifikacijama povezanima s područjem mirenja (npr. trgovina, poslovanje ili obiteljski predmeti).

Dostupni su podaci za kontakt, uključujući broj telefona i e-adresu, na koje im se možete obratiti kako biste dobili dodatne informacije koje su vam potrebne.

Posljednji put ažurirano: 29/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.