Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Izmiritelji

Engleska i Wales

Ovaj odjeljak sadržava informacije za pomoć pri traženju miritelja u Engleskoj i Walesu.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Kako naći miritelja u Engleskoj i Walesu

Nacionalni registar mirenja

Građanskog miritelja možete naći u elektroničkom registru građanskog mirenja, koji sadržava informacije o:

  • mirenju,
  • uslugama,
  • određivanju cijena.

Elektronički registar građanskog mirenja pripada Ministarstvu pravosuđa koje ga i održava. Miritelje koji su navedeni u registru ovlašćuje Vijeće za građansko mirenje.

Registar obiteljskog mirenja

Cilj je elektroničkog registra obiteljskog mirenja pomoći strankama da kontaktiraju miritelje u svojoj okolici. Stranke koje ispunjavaju uvjete za pravnu pomoć (javna sredstva) mogu kontaktirati i Službu zajednice za pravno savjetovanje kako bi dobili više informacija o miriteljima u svojoj okolici telefonom: 0845 345 4345 , Minicomom: 0845 609 6677 ili slanjem poruke: 'legalaid' sa svojim imenom na broj 80010.  Savjet se može dobiti i putem e-usluge Službe zajednice za pravno savjetovanje.

Je li pristup bazi podataka o miriteljima besplatan?

Da, pristup elektroničkom registru građanskog mirenja, elektroničkom registru obiteljskog mirenja i web-mjestu Službe zajednice za pravno savjetovanje je besplatan.

Ostale poveznice

Elektronički registar građanskog mirenja, Elektronički registar obiteljskog mirenja, Provjerite možete li primiti pravnu pomoćE-usluga Službe zajednice za pravno savjetovanje

Posljednji put ažurirano: 20/04/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.