Izmiritelji

Estonija

Ovaj će vam odjeljak pomoći u pronalaženju izmiritelja u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija

Estonija trenutno nema opće internetske stranice ili bazu podataka o izmiriteljima. U skladu sa Zakonom o mirenju, svatko tko ispunjava zahtjeve navedene u Zakonu može djelovati u svojstvu izmiritelja. Ne postoji državni nadzor rada izmiritelja.

U skladu sa Zakonom o mirenju, sljedeće osobe mogu biti izmiritelji:

  1. fizička osoba kojoj su stranke povjerile provođenje postupka mirenja te koja pomaže u rješavanju spora. Izmiritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili nekom drugom ugovornom odnosu;
  2. odvjetnik – popis članova Estonske odvjetničke komore dostupan je na njezinim internetskim stranicama;
  3. javni bilježnik – popis javnobilježničkih ureda dostupan je na internetskim stranicama Javnobilježničke komore.
  4. u slučaju navedenom u Zakonu o mirenju, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Određene sporove povezane s autorskim pravima (usp. Zakon o autorskim pravima) rješava odbor stručnjaka za autorska prava u ulozi izmiritelja. Taj je odbor osnovan pri Ministarstvu pravosuđa.

Iako se pojam „pravobranitelj” ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja tako da nadzire poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da nadzire lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama državnog odvjetnika.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova dužnost je javnog izmiritelja, a više informacija možete naći na internetskim stranicama.

Možete se obratiti i nevladinim organizacijama navedenima u nastavku.

  • Estonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Među ostalim, bavi se savjetovanjem roditelja koji žele rastavu ili razvod, potičući ih da se koriste uslugama izmiritelja kako bi zaštitili interese svoje djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom mirenju.
  • Estonska udruga za osiguranje osnovala je tijelo za mirenje u području osiguranja za izvansudsko rješavanje sporova u vezi s osiguranjem. Formalno je riječ o izmiritelju, a ne o tijelu za mirenje u smislu Zakona o mirenju.
  • Estonski ured za osiguranje motornih vozila osnovao je tijelo za mirenje u području osiguranja motornih vozila za izvansudsko rješavanje sporova u vezi s osiguranjem motornih vozila. Formalno je riječ o izmiritelju, a ne o tijelu za mirenje u smislu Zakona o mirenju.
  • U Estoniji obiteljske izmiritelje trenutačno predstavljaju Estonsko udruženje izmiriteljaInstitut za mirenje.
Posljednji put ažurirano: 09/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.