Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Izmiritelji

Estonija

Ovaj će vam odjeljak pomoći u pronalaženju posrednika u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija

Estonija trenutno nema opće web-mjesto ili bazu podataka koja se odnosi na posrednike. U skladu sa Zakonom o mirenju, svatko tko ispunjava zahtjeve navedene u Zakonu može djelovati u svojstvu miritelja. Ne postoji državni nadzor rada miritelja.

U skladu sa Zakonom o mirenju, sljedeće osobe mogu biti miritelji:

  1. fizička osoba kojoj su stranke povjerile provođenje postupka mirenja te koja pomaže u rješavanju spora. Miritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili nekom drugom ugovornom odnosu;
  2. odvjetnik — popis članova Estonske odvjetničke komore dostupan je na njezinom web-mjestu;
  3. javni bilježnik — popis javnobilježničkih ureda dostupan je na web-mjestu Javnobilježničke komore.
  4. u slučaju navedenom u Zakonu o mirenju, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Određene sporove povezane s autorskim pravima (usp. Zakon o autorskim pravima) rješava odbor stručnjaka za autorska prava u ulozi miritelja. Taj je odbor osnovan pri Ministarstvu pravosuđa.

Iako se pojam „pravobranitelj“ ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja, tako da nadzire poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da nadzire lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta. Više informacija možete pronaći na web-mjestu Ureda državnog odvjetnika.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova dužnost je javnog miritelja, a više informacija možete naći na web-mjestu.

Možete se obratiti i sljedećim nevladinim organizacijama:

  • Estonska udruga posrednika pruža informacije na estonskom i engleskom. Osoba za kontakt je Anneli Liivamägi.
  • Estonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Njezine aktivnosti obuhvaćaju savjetovanje roditelja koji žele rastavu ili razvod, a potiče ih se da koriste usluge posrednika kako bi se zaštitili interesi njihove djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom posredovanju.
  • Estonska udruga za osiguranje imenovala je posrednika za osiguranje koji će rješavati sporove između nositelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.
Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.