Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolskiengleskifrancuskipoljskirumunjski već su prevedeni.
Swipe to change

Medlare

Finska

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Finland.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Hur hittar man en medlare i Finland?

Finska Institutet för hälsa och välfärd har en officiell webbsida om medling: Medling i brott- och tvistemål.

På webbplatsen finns information om medling (medling i brottmål).

Även en förteckning över medlingsbyråer finns på webbplatsen.

Är tillgången till medlingsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgång till och hämtning av information från webbplatsen Medling i brott- och tvistemål är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Finland?

Du kan söka medlare på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Länkar

Institutet för hälsa och välfärd

Senaste uppdatering: 03/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.