Mediator

Mađarska

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Ungarn.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Hvordan finder jeg en mediator i Ungarn?

Du kan finde et register over mediatorer (közvetítők adatbázisa) på justitsministeriets websted (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Brugerne har adgang til følgende:

  • generelle oplysninger om mediation
  • oplysninger om mediatorer
  • oplysninger om juridiske personer, der benytter sig af mediatorer
  • mediatorernes adresse, kvalifikationer, sprogkundskaber, ekspertise og det amt, de opererer i.

Webstedet indeholder også registreringsformularer til mediatorer og juridiske personer, der benytter sig af mediatorer.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis og ubegrænset adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Ungarn?

Webstedet indeholder en liste over mediatorer og en liste over juridiske personer, der benytter sig af mediatorer. Du kan søge efter mediatorer ud fra navn, sprogkundskaber og amt. Du kan søge efter juridiske personer ud fra navn, amt og forkortet navn.

Relevante links

Websted for mediatorregistret i Ungarn (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Sidste opdatering: 28/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.