Medlare

Mađarska

I detta avsnitt får du hjälp att hitta en medlare i Ungern.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Hur hittar man en medlare i Ungern

Du hittar registret över medlare (közvetítők adatbázisa) på justitie- och brottsbekämpningsministeriets (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) webbplats.

Användarna har tillgång till följande allmänna uppgifter:

  • Allmän information om medlingsverksamheten.
  • Information om medlarna.
  • Information om juridiska personer med anställda medlare.
  • Medlarnas adresser, kvalifikationer, språkkunskaper, specialområden och det län som de är verksamma i.

På webbplatsen finns även registreringsblanketter för medlare och juridiska personer med anställda medlare.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, du har gratis och obegränsad tillgång till databasen.

Hur söker man efter medlare i Ungern

Webbplatsen innehåller en förteckning över medlare och en förteckning över juridiska personer med anställda medlare. Du kan söka efter medlare via namn, språkkunskaper och det län som de är verksamma i. Du kan söka efter juridiska personer med anställda medlare via namn, län och förkortning.

Länkar

Webbplats för det ungerska registret över medlare (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Senaste uppdatering: 28/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.