Medjaturi

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

L-Istitut tal-Medjaturi tal-Irlanda (Mediators Institute of Ireland, MII) għandu bażi tad-data online ta’ medjaturi għal firxa ta’ oqsma fejn jista’ jkun meħtieġ medjatur. Dawn l-oqsma jinkludu l-qasam Ċivili u Kummerċjali, tal-Familja, tal-Agrikoltura, tal-Assigurazzjoni, tal-Ambjent u tal-Kura tas-saħħa.

MII għandu l-għan li

  • jmexxi l-professjoni tal-medjazzjoni b’mod nazzjonali.
  • jappoġġa lill-membri tiegħu fil-forniment tagħhom tal-aħjar prattika professjonali tal-medjazzjoni.
  • jippromwovi u jippubbliċizza l-impatt pożittiv li l-medjazzjoni għandha fuq is-soċjetà Irlandiża.
  • jissorvelja kontinwament u jtejjeb it-taħriġ u r-regolamentazzjoni tal-medjaturi tal-MII.
  • jżomm l-ogħla standards professjonali f’dak kollu li jagħmel.
  • jsegwi u jinkoraġġixxi l-eċċellenza fil-qasam tal-medjazzjoni.

Indirizz

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building Mary Abbey Dublin 7

Kuntatt

Telefown: 01 6099190

Email: info@themii.ie

L-aħħar aġġornament: 18/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.