Izmiritelji

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Trenutačno ne postoji javni popis izmiritelja.

Ministarstvo pravosuđa redovito objavljuje popis tijela za mirenje kojima razni izmiritelji pripadaju.

Konkretnije informacije o izmiriteljima svakog tijela za mirenje možete dobiti od odjela Ministarstva pravosuđa odgovornog za nadzor takvih tijela. S njime možete kontaktirati putem web-mjesta Ministarstva (https://www.giustizia.it/giustizia).

Posljednji put ažurirano: 24/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.