Mediator

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Du kan finde en liste over certificerede mæglere sammen med deres kontaktoplysninger på Rådets websted for certificerede mæglere. Du kan vælge en mægler ud fra:

  • aktivitetsområde
  • geografisk område
  • sprog

Links

Rådet for certificerede mæglere

Sidste opdatering: 27/10/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.