Izmiritelji

Luksemburg

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje izmiritelja u Luksemburgu.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Kako pronaći izmiritelja u Luksemburgu?

Sljedeće privatne organizacije vode registar izmiritelja:

Je li pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan?

Da, pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan je.

Kako potražiti izmiritelja u Luksemburgu?

Uvidom u popis izmiritelja i njegovim pretraživanjem. Popis vode sljedeće privatne organizacije:

Ostale poveznice

Luksemburško udruženje za mirenje i odobrene izmiritelje (neprofitna organizacija ALMA)

Centar za mirenje u građanskim i trgovačkim sporovima (CMCC)

Centar za mirenje (neprofitna organizacija)

Centar za mirenje u socijalno-obiteljskim sporovima

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 08/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.