Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izmiritelji

Malta

Ovaj vam odlomak pomaže u traženju izmiritelja na Malti.

Sadržaj omogućio
Malta
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći izmiritelja na Malti?

Centar za mirenje Malte dostavlja strankama popis uredno ovlaštenih izmiritelja Centra. Neovisno o tome radi li se o slučaju dobrovoljnog mirenja ili o predmetu upućenom Centru od strane suda ili po sili zakona, stranke u sporu odabiru izmiritelja s popisa ovlaštenih izmiritelja pod uvjetom da je odabrana osoba prihvatljiva objema strankama u sporu. Ne dogovore li se stranke o odabiru obostrano prihvatljivog izmiritelja, Centar će za izmiritelja odrediti osobu koja je sljedeća na popisu ovlaštenih izmiritelja.

U obiteljsko-pravnim predmetima stranke uz obostranu suglasnost mogu odabrati izmiritelja po svojem izboru s popisa osoba koje je u tu svrhu imenovao ministar nadležan za pravosuđe i u tom slučaju stranke same snose troškove mirenja, ili im sud po načelu rotacije dodjeljuje izmiritelja s popisa osoba koje je isti ministar imenovao sudskim izmiriteljima, u kojem slučaju naknade za rad izmiritelja plaćaju tajnik, građanski sudovi i tribunal.

Elektronički registar izmiritelja zasada još ne postoji. Međutim, za sve se upite Centru možete obratiti putem njegova tajnika na sljedeću adresu: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajniku se možete obratiti i telefonskim putem na sljedeći broj: +356 21231833 ili putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: info@mediationmalta.org.mt

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.