Izmiritelji

Malta

Ovaj vam odlomak pomaže u traženju izmiritelja na Malti.

Sadržaj omogućio
Malta

Kako pronaći izmiritelja na Malti?

Centar za mirenje Malte dostavlja strankama popis uredno ovlaštenih izmiritelja Centra. Neovisno o tome radi li se o slučaju dobrovoljnog mirenja ili o predmetu upućenom Centru od strane suda ili po sili zakona, stranke u sporu odabiru izmiritelja s popisa ovlaštenih izmiritelja pod uvjetom da je odabrana osoba prihvatljiva objema strankama u sporu. Ne dogovore li se stranke o odabiru obostrano prihvatljivog izmiritelja, Centar će za izmiritelja odrediti osobu koja je sljedeća na popisu ovlaštenih izmiritelja.

U obiteljsko-pravnim predmetima stranke uz obostranu suglasnost mogu odabrati izmiritelja po svojem izboru s popisa osoba koje je u tu svrhu imenovao ministar nadležan za pravosuđe i u tom slučaju stranke same snose troškove mirenja, ili im sud po načelu rotacije dodjeljuje izmiritelja s popisa osoba koje je isti ministar imenovao sudskim izmiriteljima, u kojem slučaju naknade za rad izmiritelja plaćaju tajnik, građanski sudovi i tribunal.

Elektronički registar izmiritelja zasada još ne postoji. Međutim, za sve se upite Centru možete obratiti putem njegova tajnika na sljedeću adresu: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajniku se možete obratiti i telefonskim putem na sljedeći broj: +356 21231833 ili putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: info@mediationmalta.org.mt

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.