Izmiritelji

Malta

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje izmiritelja u Malti.

Sadržaj omogućio
Malta

Kako pronaći izmiritelja u Malti

Centar za mirenje Malte dostavlja strankama popis ovlaštenih izmiritelja. Neovisno o tome radi li se o slučaju dobrovoljnog mirenja ili o slučaju mirenja upućenom Centru od strane suda ili po sili zakona, stranke u sporu odabiru izmiritelja s popisa ovlaštenih izmiritelja pod uvjetom da je odabrana osoba svima prihvatljiva. Ne dogovore li se stranke o odabiru izmiritelja prihvatljivog za sve, Centar će za izmiritelja odrediti osobu koja je sljedeća na popisu ovlaštenih izmiritelja.

obiteljsko-pravnim predmetima stranke uz obostranu suglasnost mogu odabrati izmiritelja po svojem izboru s popisa osoba koje je u tu svrhu imenovao ministar pravosuđa (u tom slučaju stranke same snose troškove mirenja) ili im, alternativno, sud po načelu rotacije dodjeljuje izmiritelja s popisa osoba koje je ministar pravosuđa imenovao sudskim izmiriteljima (u tom slučaju naknade za rad izmiritelja plaćaju tajnik građanskih sudova i tribunala).

Trenutačno ne postoji elektronički registar. No, ako želite dodatne informacije, možete ih potražiti na relevantnoj internetskim stranicama Centra ili se obratiti Centru preko tajnika na adresu Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Tajniku se možete obratiti telefonom na broj +356 23279220 ili e-porukom na adresu info@mediation.mt.

Posljednji put ažurirano: 28/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.