Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Medjaturi

Nizozemska

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fl-Olanda.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kif issib medjatur fl-Olanda

L-Istitut ta' Medjazzjoni tal-Olanda (NMI) iżomm aġġornata bażi tad-dejta aċċessibli mill-pubbliku li fiha d-dettalji tal-medjaturi kkwalifikati kollha. Din tipprovdi anki informazzjoni u assigurazzjoni tal-kwalità indipendenti rigward il-medjazzjoni u l-medjaturi nazzjonali.

Il-medjaturi rreġistrati mal-NMI huma mħarrġa u kkwalifikati biex jagħmluha ta’ medjaturi, skont ir-regoli ta’ medjazzjoni tal-NMI, u huma impenjati li jimxu mas-Sistema ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-NMI.

Jista’ jkollok aċċess għar-Reġistru tal-Medjaturi tal-NMI meta trid.

L-aċċess għar-reġistru tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex medjatur fl-Olanda

Tista’ tagħmel tiftix fir-reġistru billi tuża parametri ta’ tiftix differenti. Pereżempju, tista’ tfittex medjatur li jkollu ċertu għarfien espert, jew wieħed li jaħdem f’ċertu żona.

Links relatati

Istitut ta’ Medjazzjoni tal-Olanda

L-aħħar aġġornament: 29/11/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.