Izmiritelji

Nizozemska

Ova stranica pomaže vam u pronalaženju izmiritelja u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Kako pronaći izmiritelja u Nizozemskoj?

U Nizozemskoj postoje različiti (privatni) registri izmiritelja. Ne postoje pravne odredbe o jamstvu kvalitete njihova rada. Među većim registrima je onaj koji vodi Nizozemski savez izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Postoji i Međunarodni registar za ARS.

Savez pruža i nepristrane informacije i jamstva kvalitete u vezi s mirenjem i izmiriteljima u Nizozemskoj. Izmiritelji koji su registrirani pri MfN-u obučeni su i kvalificirani za rad izmiritelja u skladu s MfN-ovim pravilima o mirenju (MfN-Mediationreglement). Obvezali su se na primjenu MfN-ova sustava upravljanja kvalitetom. Zaklada za kvalitetu rada izmiritelja (Stichting Kwaliteit Mediators) obrađuje pritužbe u vezi s radom MfN-ovih izmiritelja.

Odbor za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand) vodi poseban registar izmiritelja koji su ovlašteni za preuzimanje predmeta u okviru besplatne pravne pomoći.

Je li pristup bazi podataka izmiritelja besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kako tražiti izmiritelja u Nizozemskoj?

Registri se pretražuju s pomoću različitih kriterija pretraživanja. Primjerice, možete tražiti izmiritelja sa specifičnim stručnim znanjem u određenom području ili izmiritelja koji djeluje u određenoj regiji.

Druge poveznice

Nizozemski savez izmiritelja

Registar za ARS

Zaklada za kvalitetu rada izmiritelja

Registar Odbora za pravnu pomoć

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.