Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mediatorji

Sjeverna Irska

Severna Irska trenutno nima podatkovne zbirke mediatorjev.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Kako najti mediatorja na Severnem Irskem

Severna Irska nima podatkovne zbirke mediatorjev. Vendar informacije o sistemih za reševanje sporov, ki jih je vzpostavilo Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland), vsebujejo nekatere informacije o mediatorjih.

Sorodne povezave

Odvetniško združenje Severne Irske (Law Society of Northern Ireland)

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.