Izmiritelji

Poljska

Informacije iz ovog odjeljka pomoći će vam pri pronalaženju izmiritelja u Poljskoj.

Sadržaj omogućio
Poljska

Kako pronaći izmiritelja u Poljskoj?

Regionalni sudovi vode popise ili registre ustanova i osoba ovlaštenih za provođenje postupka mirenja, koji se mogu pronaći na internetskim stranicama tih sudova. Predsjednik nadležnog regionalnog suda na popis dodaje i s njega uklanja izmiritelje, uključujući osobe s popisa koje sastavljaju nevladine organizacije (u skladu sa svojim statutarnim zadaćama) i obrazovne ustanove.

Pravilo je da se izmiritelji specijaliziraju za određene vrste mirenja: građansko mirenje (mirenje u trgovačkim predmetima, obiteljskim predmetima, u području radnog prava itd.), mirenje u kaznenim predmetima ili u predmetima koji uključuju maloljetnike.

Izmiritelji u građanskim predmetima obuhvaćaju i stalne izmiritelje koji su dodani na popis koji vodi predsjednik nadležnog regionalnog suda.

Zbog postojećih pravnih aranžmana ne postoji središnji registar izmiritelja.

Osnovne informacije o pravilima, postupcima i praktičnim aspektima mirenja u Poljskoj možete pronaći na stranici Mirenje na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Je li pristup popisima izmiritelja besplatan?

Da, pristup popisima izmiritelja besplatan je.

Kako pronaći izmiritelja u Poljskoj?

Trebali biste pogledati popise izmiritelja koje sastavljaju predsjednici regionalnih sudova ili se obratiti centru za mirenje ili pojedinačnim izmiriteljima. Više informacija i podaci za kontakt obično se mogu pronaći na internetskim stranicama nadležnih sudova, centara ili izmiritelja.

Posljednji put ažurirano: 10/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.