Izmiritelji

Portugal

Na ovoj se stranici objašnjava kako pronaći izmiritelja u Portugalu.

Sadržaj omogućio
Portugal

Izmiritelji koji djeluju u okviru javnih usluga mirenja ili na sudovima za sporove male vrijednosti (julgados de paz – mirovni sudovi) moraju biti uvršteni na popis stručnjaka nadležnih za obavljanje postupaka mirenja. Uvrštavanje je uređeno Provedbenim ukazom Ministarstva (Portaria) br. 282/2010 od 25. svibnja 2010. i Provedbenim ukazom Ministarstva br. 283/2010 od 19. listopada 2010.

Glavna uprava za pravosudnu politiku (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ) je odjel Ministarstva pravosuđa koji je nadležan za reguliranje javnih postupaka mirenja. Iako Glavna uprava za pravosudnu politiku ne daje informacije o tome kako pronaći izmiritelja, objavljuje prethodno navedene popise izmiritelja kojima se može pristupiti na sljedećim poveznicama:

Popis izmiritelja u području obiteljskog prava

Popis izmiritelja u području radnog prava

Popis izmiritelja u području kaznenog prava

Popis izmiritelja na Julgados de Paz

Posljednji put ažurirano: 18/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.