Mediátoři

Rumunjska

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku mediátora.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Jak nalézt mediátora v Rumunsku

Podle článku 12 zákona č. 192/2006 jsou autorizovaní mediátoři zapsáni do sboru mediátorů, který vytváří a spravuje mediační rada a jehož seznam se pravidelně zveřejňuje v části I rumunského Úředního listu.

Seznam sboru mediátorů je také k dispozici na oficiálních internetových stránkách mediační rady.

Na internetové stránce mediační rady jsou k dispozici následující informace:

 • seznam sboru mediátorů;
 • osvědčení;
 • akreditace;
 • změny;
 • právní předpisy;
 • informace ve veřejném zájmu;
 • rozhodnutí;
 • Národní rejstřík profesních sdružení mediátorů;
 • odkazy;
 • kontaktní informace.

Informace jsou k dispozici na internetové stránce mediační rady od 2. listopadu 2006.

Mezi další informace, které jsou zveřejněny o sboru mediátorů, patří:

 • nevládní organizace, jíž jsou mediátoři členy;
 • mediační školicí program, který absolvovali;
 • cizí jazyky, ve kterých mohou vést mediační služby;
 • jejich kontaktní údaje.

Máte-li zájem o vyřešení sporu mediací, můžete se obrátit na mediátora. Seznam sboru mediátorů je také k dispozici v sídlech soudů a na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti.

Seznam sboru mediátorů je pravidelně aktualizován mediační radou, která aktualizace odesílá soudům, ústředním a místním orgánům státní správy a ministerstvu spravedlnosti.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano

Jak vyhledat mediátora v Rumunsku

Mediátora můžete vyhledat podle následujících kritérií:

 • první písmeno jména mediátora a
 • župa, ve které se nachází jeho sídlo.
Poslední aktualizace: 10/06/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.