Izmiritelji

Španjolska

Ovaj vam odjeljak pomaže u traženju izmiritelja u Španjolskoj.

Sadržaj omogućio
Španjolska

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Registar izmiritelja i ustanova za mirenje (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) računalna je baza podataka koja je besplatno dostupna na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. Kao javni registar profesionalnih izmiritelja i ustanova za mirenje građanima olakšava pristup mirenju radi rješavanja spora.

Pristup preglednicima:

Međutim, upis u Registar izmiritelja i ustanova za mirenje nije obvezan. Izmiritelja je moguće pronaći i izravno putem ustanova za mirenje, uključujući strukovna udruženja i gospodarske, industrijske, uslužne i pomorske komore, a mnogo njih osnovalo je centre za mirenje koji osiguravaju odgovarajućeg izmiritelja za dotični predmet. Pristup mirenju olakšavaju i udruženja za mirenje specijalizirana za obiteljska, građanska, trgovačka ili opća pitanja.

Ako sudovi odluče uputiti predmet na mirenje, imaju kanale za upućivanje ustanovama za mirenje u okviru svoje nadležnosti. Te ustanove isto tako omogućuju strankama da pronađu odgovarajućeg izmiritelja.

Mirenje

Mirenje je način rješavanja sporova, bez obzira na to kako se zove, u kojem dvije ili više stranaka dobrovoljno pokušavaju postići dogovor uz intervenciju izmiritelja koji djeluje nepristrano i neutralno.

Izmiritelj

Izmiritelji mogu biti fizičke osobe koje u potpunosti ostvaruju svoja građanska prava, pod uvjetom da to nije isključeno zakonodavstvom kojem podliježu pri obavljanju svoje profesije.

Pravne osobe koje pružaju usluge mirenja, bez obzira na to jesu li profesionalna ili bilo koja druga društva propisana zakonom, moraju za izmiritelja odrediti fizičku osobu koja ispunjava pravne zahtjeve.

Kako postati izmiritelj?

Izmiritelj mora imati službenu sveučilišnu diplomu ili završeno napredno strukovno osposobljavanje i posebno osposobljavanje za provođenje postupaka mirenja, koje je stekao na temelju jednog ili više posebnih tečajeva završenih u odgovarajućoj akreditiranoj ustanovi, a koji će vrijediti za provođenje postupaka mirenja bilo gdje u zemlji. U Španjolskoj izmiritelji moraju imati najmanje 100 sati tog posebnog osposobljavanja, koje se mora ažurirati kontinuiranim osposobljavanjem.

Izmiritelji moraju ugovoriti osiguranje ili jednakovrijedno jamstvo koje pokriva građanskopravnu odgovornost proizašlu iz njihove intervencije u sukobe koji se nastoje riješiti mirenjem.

Stečajni izmiritelj (mediador concursal)

Stečajni izmiritelji fizičke su osobe koje ispunjavaju uvjete da budu izmiritelji i one koji su utvrđeni u članku 27.1. Stečajnog zakona 22/2003 od 9. srpnja 2003. za stečajne upravitelje te ih kao takve mogu imenovati javni bilježnici ili voditelji registara trgovačkih društava u sporazumima o izvansudskom plaćanju iz glave X. tog zakona. Pravne osobe mogu isto tako biti stečajni izmiritelji pod uvjetom da u stečajnom postupku sudjeluju putem fizičke osobe koja ispunjava prethodno navedene uvjete. Ti će se izmiritelji odrediti redoslijedom među onima koji se nalaze na službenom popisu portala Službenog lista, koji se sastavlja na temelju podataka iz Registra izmiritelja i ustanova za mirenje. Trgovci mogu podnijeti zahtjev i gospodarskim, industrijskim, uslužnim i pomorskim komorama kako bi za njih imenovale povjerenstvo za mirenje koje mora uključivati stečajnog izmiritelja i pomagati im u pregovorima o sporazumu o izvansudskom plaćanju.

Ustanova za mirenje

Ustanove za mirenje španjolski su ili strani javni ili privatni subjekti i društva javnog prava čija je svrha promicanje mirenja i omogućavanje pristupa mirenju i upravljanja njime, uključujući imenovanje izmiritelja, što se mora provesti transparentno. Ako njihova svrha uključuje i arbitražu, donijet će mjere kojima se osigurava odvojenost tih dviju aktivnosti.

Ustanova za mirenje neće moći izravno pružati uslugu mirenja. To znači da sama ustanova nije izmiritelj, nego mora obznaniti identitet izmiritelja u okviru svoje nadležnosti i pružiti informacije o njihovom osposobljavanju, specijalnosti i iskustvu, pomažući strankama da izaberu izmiritelja koji im može najbolje pomoći.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.