Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izmiritelji

Španjolska

Ovaj vam odjeljak pomaže u traženju izmiritelja u Španjolskoj.

Sadržaj omogućio
Španjolska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako pronaći izmiritelja u Španjolskoj

Na temelju Zakona 5/2012 o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima, izmiritelji moraju posjedovati službenu sveučilišnu diplomu ili diplomu višeg strukovnog osposobljavanja te proći posebno osposobljavanje za mirenje pohađanjem jednog ili više posebnih tečajeva koje izvode službeno priznate institucije. Te kvalifikacije moraju biti valjane na cijelom području Španjolske.

Zakonima i provedbenim odredbama određenih autonomnih zajednica određuje se potrebno osposobljavanje za obiteljsko mirenje. Općenito je pravilo da izmiritelji moraju imati najmanje sveučilišnu diplomu te 100 do 300 sati praktične nastave iz mirenja.

Posebno osposobljavanje za mirenje obično provode sveučilišni instituti i strukovna udruženja, npr. udruženja psihologa ili odvjetnika.

Ne postoji jedinstveni registar izmiritelja. Postoji nekoliko načina pronalaženja specijaliziranih izmiritelja:

  • u predmetima iz područja kaznenog prava stranke moraju zatražiti od suda da imenuje izmiritelja
  • u predmetima iz područja radnog prava izmiritelj se ponekad može odabrati s popisa izmiritelja relevantnog tijela
  • u predmetima iz područja obiteljskog prava izmiritelje imenuje agencija koja surađuje sa sudom, iako je isto tako moguće da stranke potraže usluge osposobljenog izmiritelja
  • obiteljskog izmiritelja moguće je kontaktirati preko različitih strukovnih udruženja koja vode registar ili popis (udruženja odvjetnika, psihologa, socijalnih radnika i učitelja).

Autonomne zajednice dosad su zahtijevale da udruženja vode te popise.

Je li pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan?

Ne postoji nacionalni registar. U svakom slučaju, pristup je popisima strukovnih udruženja besplatan.

Kako pronaći izmiritelja u Španjolskoj

Da biste dobili informacije o registriranim izmiriteljima, možete kontaktirati relevantna strukovna udruženja.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.