Izmiritelji

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Kako pronaći izmiritelja u Švedskoj?

Na internetskim stranicama švedskih sudova objavljen je popis osoba voljnih pružiti usluge mirenja na sudovima u predmetima u kojima stranke mogu mirno riješiti svoje sporove. Dostupne su i druge informacije o mirenju.

Je li pristup bazi podataka izmiritelja besplatan?

Da.

Kako pronaći izmiritelja u Švedskoj?

Izmiritelja možete potražiti na internetskim stranicama švedskih sudova.

Druge poveznice

Švedski sudovi

Posljednji put ažurirano: 27/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.