Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pronađite izmiritelja - Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava informacije o tome kako pronaći izmiritelja u Bugarskoj.

Kako pronaći izmiritelja u Bugarskoj?

Ministarstvo pravosuđa vodi Jedinstveni registar izmiritelja.

Taj registar sadržava sljedeće podatke:

 • osobne podatke o pojedincima registriranima kao izmiritelji – podatke o njihovu obrazovanju, znanju jezika i dodatnim kvalifikacijama u području mirenja
 • podatke za kontakt izmiritelja adresu ureda, broj telefona i adresu e-pošte.

Usto, Ministarstvo pravosuđa vodi registar organizacija koje imaju odobrenje za osposobljavanje izmiritelja.

Izmiritelji se u registar upisuju na temelju sljedećih propisa:

 • Zakona o mirenju
 • Uredbe br. 2 od 15. ožujka 2007. (koju je donio ministar pravosuđa) u kojoj se utvrđuju uvjeti i postupak davanja odobrenja organizacijama koje izmiriteljima pružaju osposobljavanje, zahtjevi za osposobljavanje, upis i brisanje izmiritelja iz Jedinstvenog registra te postupovna i etička pravila ponašanja izmiritelja.

Je li pristup bugarskom registru izmiritelja besplatan?

Bugarskom jedinstvenom registru izmiritelja možete pristupiti besplatno na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa. Pojedinci i organizacije koji žele biti navedeni u registru organizacija koje imaju odobrenje za osposobljavanje izmiritelja moraju platiti naknadu.

Kako tražiti izmiritelja u Bugarskoj?

Na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa nalazi se cjelovit popis osoba koje su osposobljene i ovlaštene za vođenje mirenja u Republici Bugarskoj. Izmiritelje možete pretraživati prema prebivalištu ili području mirenja (npr. trgovačko, poslovno ili obiteljsko mirenje).

Dostupni su podaci za kontakt, uključujući broj telefona i adresu e-pošte. Trebate li neke dodatne podatke, obratite se službenicima registra izmiritelja.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Pronađite izmiritelja - Estonija

Ovaj će vam odjeljak pomoći u pronalaženju posrednika u Estoniji.

Estonija trenutno nema opće web-mjesto ili bazu podataka koja se odnosi na posrednike. U skladu sa Zakonom o mirenju, svatko tko ispunjava zahtjeve navedene u Zakonu može djelovati u svojstvu miritelja. Ne postoji državni nadzor rada miritelja.

U skladu sa Zakonom o mirenju, sljedeće osobe mogu biti miritelji:

 1. fizička osoba kojoj su stranke povjerile provođenje postupka mirenja te koja pomaže u rješavanju spora. Miritelj može djelovati preko pravne osobe s kojom je u radnom ili nekom drugom ugovornom odnosu;
 2. odvjetnik — popis članova Estonske odvjetničke komore dostupan je na njezinom Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu;
 3. javni bilježnik — popis javnobilježničkih ureda dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Javnobilježničke komore.
 4. u slučaju navedenom u Zakonu o mirenju, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Određene sporove povezane s autorskim pravima (usp. Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o autorskim pravima) rješava odbor stručnjaka za autorska prava u ulozi miritelja. Taj je odbor osnovan pri Ministarstvu pravosuđa.

Iako se pojam „pravobranitelj“ ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja, tako da nadzire poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da nadzire lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta. Više informacija možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Ureda državnog odvjetnika.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova dužnost je javnog miritelja, a više informacija možete naći na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu.

Možete se obratiti i sljedećim nevladinim organizacijama:

 • Poveznica se otvara u novom prozoruEstonska udruga posrednika pruža informacije na estonskom i engleskom. Osoba za kontakt je Poveznica se otvara u novom prozoruAnneli Liivamägi.
 • Poveznica se otvara u novom prozoruEstonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Njezine aktivnosti obuhvaćaju savjetovanje roditelja koji žele rastavu ili razvod, a potiče ih se da koriste usluge posrednika kako bi se zaštitili interesi njihove djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom posredovanju.
 • Poveznica se otvara u novom prozoruEstonska udruga za osiguranje imenovala je posrednika za osiguranje koji će rješavati sporove između nositelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.
Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pronađite izmiritelja - Grčka

Ovaj odjeljak pomaže vam u pronalaženju izmiritelja u Grčkoj.

Kako pronaći izmiritelja u Grčkoj?

Ova je informacija pružena u našem odgovoru o postupku mirenja u Grčkoj.

Kako je spomenuto u odgovoru, popis ovlaštenih izmiritelja i organizacija za osposobljavanje izmiritelja može se pronaći na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Štoviše, na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskog ombudsmana za zaštitu potrošača pružaju se informacije za opću javnost u pogledu alternativnih razrješenja sporova potrošača.

Je li pristup bazi podataka izmiritelja besplatan?

Da, pristup prethodno navedenim web-mjestima je besplatan.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava

Poveznica se otvara u novom prozoruOmbudsman za zaštitu potrošača

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo rada i socijalne sigurnosti

Poveznica se otvara u novom prozoruGrčki centar za mirenje i arbitražu
Posljednji put ažurirano: 18/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pronađite izmiritelja - Španjolska

Ovaj vam odjeljak pomaže u traženju izmiritelja u Španjolskoj.

Kako pronaći izmiritelja u Španjolskoj

Na temelju Zakona 5/2012 o mirenju u građanskim i trgovačkim stvarima, izmiritelji moraju posjedovati službenu sveučilišnu diplomu ili diplomu višeg strukovnog osposobljavanja te proći posebno osposobljavanje za mirenje pohađanjem jednog ili više posebnih tečajeva koje izvode službeno priznate institucije. Te kvalifikacije moraju biti valjane na cijelom području Španjolske.

Zakonima i provedbenim odredbama određenih autonomnih zajednica određuje se potrebno osposobljavanje za obiteljsko mirenje. Općenito je pravilo da izmiritelji moraju imati najmanje sveučilišnu diplomu te 100 do 300 sati praktične nastave iz mirenja.

Posebno osposobljavanje za mirenje obično provode sveučilišni instituti i strukovna udruženja, npr. udruženja psihologa ili odvjetnika.

Ne postoji jedinstveni registar izmiritelja. Postoji nekoliko načina pronalaženja specijaliziranih izmiritelja:

 • u predmetima iz područja kaznenog prava stranke moraju zatražiti od suda da imenuje izmiritelja
 • u predmetima iz područja radnog prava izmiritelj se ponekad može odabrati s popisa izmiritelja relevantnog tijela
 • u predmetima iz područja obiteljskog prava izmiritelje imenuje agencija koja surađuje sa sudom, iako je isto tako moguće da stranke potraže usluge osposobljenog izmiritelja
 • obiteljskog izmiritelja moguće je kontaktirati preko različitih strukovnih udruženja koja vode registar ili popis (udruženja odvjetnika, psihologa, socijalnih radnika i učitelja).

Autonomne zajednice dosad su zahtijevale da udruženja vode te popise.

Je li pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan?

Ne postoji nacionalni registar. U svakom slučaju, pristup je popisima strukovnih udruženja besplatan.

Kako pronaći izmiritelja u Španjolskoj

Da biste dobili informacije o registriranim izmiriteljima, možete kontaktirati relevantna strukovna udruženja.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pronađite izmiritelja - Hrvatska

Temeljem Zakona o mirenju (Narodne novine, broj 18/11) te Pravilnika o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (Narodne novine 59/11), Ministarstvo pravosuđa vodi Registar izmiritelja.

Poveznica se otvara u novom prozoruPronađite izmiritelja

Postupke mirenja izvan sudova već dugi niz godina veoma uspješno provode Centri za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca te Hrvatska udruga za mirenje, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatski ured za osiguranje, Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske. Međutim, mirenje se s izabranim izmiriteljem može provesti i izvan spomenutih centara.

Posljednji put ažurirano: 12/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pronađite izmiritelja - Italija

Trenutačno ne postoji javni popis izmiritelja.

Ministarstvo pravosuđa redovito objavljuje popis tijela za mirenje kojima razni izmiritelji pripadaju.

Konkretnije informacije o izmiriteljima svakog tijela za mirenje možete dobiti od odjela Ministarstva pravosuđa odgovornog za nadzor takvih tijela. S njime možete kontaktirati putem web-mjesta Ministarstva (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.giustizia.it/).

Posljednji put ažurirano: 24/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pronađite izmiritelja - Litva

U Litvi ne postoji središnje tijelo nadležno za mirenje. Nakon provedbe Direktive 2008/52/EZ, započet će rad u tom području.

Kako pronaći izmiritelja u Litvi

U Litvi je moguće sudsko i izvansudsko mirenje. Usluge izvansudskog mirenja obično pružaju odvjetnici.

Sudsko mirenje postupak je rješavanja spora kojem je cilj pomoći strankama u građanskim predmetima da mirno riješe svoj spor posredovanjem jednog ili više izmiritelja (posrednika).

Sudsko mirenje provode izmiritelji. Oni su posebno osposobljeni suci, sudski suradnici ili druge prikladno kvalificirane osobe čija su imena navedena na Poveznica se otvara u novom prozoruPopisu sudskih izmiritelja. Na sastanku održanom 28. siječnja 2011. Sudbeno vijeće suglasilo se u vezi s primjenom sudskog mirenja u parničnim postupcima na svim litavskimPoveznica se otvara u novom prozorusudovima te da ta usluga treba biti dostupna bez obzira na regiju.

Sudsko mirenje usluga je koja se pruža besplatno. Osim toga, odabirom rješavanja građanskog spora sudskim mirenjem omogućuje se ušteda znatne količine vremena i napora koji se inače troše u sporovima. Štedi se i novac, s obzirom na to da se 75 % sudskih naknada može nadoknaditi kada sudsko mirenje rezultira mirnim rješenjem.

Prijedlog za upućivanje građanskog predmeta na sudsko mirenje može dati predsjedavajući sudac. Želju da se to učini može izraziti svaka stranka u postupku. Pri upućivanju spora na sudsko mirenje sudac strankama objašnjava koncept postupka sudskog mirenja. O imenovanju ili zamjeni izmiritelja odlučuje predsjednik suda, voditelj građanskog odjela suda ili sudac kojeg oni imenuju. Prema potrebi, mogu biti imenovana dva izmiritelja. Pri imenovanju izmiritelja mora se uzeti u obzir mišljenje stranaka pri podnošenju zahtjeva ili davanja suglasnosti za upućivanje spora na sudsko mirenje.


U sudskom mirenju mogu sudjelovati samo stranke u postupku, treće osobe i njihovi zastupnici. Druge osobe čije sudjelovanje može pomoći u rješavanju spora mogu isto tako dodati svoja imena na zahtjev ili suglasnost bilo koje stranke. Za postupke sudskog mirenja ne vodi se zapisnik.

Postupak sudskog mirenja može se prekinuti ako stranke postignu sporazum o spornom pitanju te potpišu sudsku nagodbu, koju potom odobrava predsjedavajući sudac.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Pronađite izmiritelja - Luksemburg

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje izmiritelja u Luksemburgu.

Kako pronaći izmiritelja u Luksemburgu?

Dolje navedeni izmiritelji privatnih organizacija vode registar izmiritelja:

Je li pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan?

Da, pristup registru izmiritelja je besplatan.

Kako potražiti izmiritelja u Luksemburgu?

Uvidom u popis izmiritelja i njegovim pretraživanjem. Popisom upravljaju sljedeće privatne organizacije:

Poveznice

Luksemburško udruženje za mirenje i ovlaštene izmiritelje

Poveznica se otvara u novom prozoruCentar za mirenje Luksemburške odvjetničke komore

Poveznica se otvara u novom prozoruCentar za mirenje

Poveznica se otvara u novom prozoruCentar za socijalno-obiteljsko mirenje

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/12/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pronađite izmiritelja - Malta

Ovaj vam odlomak pomaže u traženju izmiritelja na Malti.

Kako pronaći izmiritelja na Malti?

Centar za mirenje Malte dostavlja strankama popis uredno ovlaštenih izmiritelja Centra. Neovisno o tome radi li se o slučaju dobrovoljnog mirenja ili o predmetu upućenom Centru od strane suda ili po sili zakona, stranke u sporu odabiru izmiritelja s popisa ovlaštenih izmiritelja pod uvjetom da je odabrana osoba prihvatljiva objema strankama u sporu. Ne dogovore li se stranke o odabiru obostrano prihvatljivog izmiritelja, Centar će za izmiritelja odrediti osobu koja je sljedeća na popisu ovlaštenih izmiritelja.

U obiteljsko-pravnim predmetima stranke uz obostranu suglasnost mogu odabrati izmiritelja po svojem izboru s popisa osoba koje je u tu svrhu imenovao ministar nadležan za pravosuđe i u tom slučaju stranke same snose troškove mirenja, ili im sud po načelu rotacije dodjeljuje izmiritelja s popisa osoba koje je isti ministar imenovao sudskim izmiriteljima, u kojem slučaju naknade za rad izmiritelja plaćaju tajnik, građanski sudovi i tribunal.

Elektronički registar izmiritelja zasada još ne postoji. Međutim, za sve se upite Centru možete obratiti putem njegova tajnika na sljedeću adresu: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajniku se možete obratiti i telefonskim putem na sljedeći broj: +356 21231833 ili putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@mediationmalta.org.mt

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Pronađite izmiritelja - Poljska

Ovaj odlomak sadržava informacije za pronalaženje izmiritelja u Poljskoj.

Kako pronaći izmiritelja u Poljskoj

Popise izmiritelja vode okružni sudovi. Izmiritelje, uključujući osobe s popisa koje u skladu sa svojim zakonskim zadaćama sastavljaju nevladine organizacije i obrazovne ustanove, na popis dodaje i s popisa uklanja predsjednik nadležnog okružnog suda. Međutim, zbog raspodjele ovlasti između regionalnih i središnjih tijela, središnjem popisu izmiritelja pristup nije moguć.

Osnovne informacije o pravilima, postupcima i praktičnim aspektima dogovora o mirenju u Poljskoj mogu se pronaći na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruMirenje na web-mjestu Ministarstva pravosuđa koje se uređuje u suradnji s Vijećem za alternativne načine rješavanja sporova i sukoba (Vijeće za ARS).

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Da, pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan je.

Kako pronaći izmiritelja u Poljskoj

Koristite se popisima izmiritelja koje sastavljaju predsjednici okružnih sudova ili koristite usluge udruženja za mirenje ili pojedinačnih izmiritelja. Informacije i podaci za kontakt obično se mogu pronaći na web-mjestima sudova, udruga ili dotičnih izmiritelja.

Posljednji put ažurirano: 17/09/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pronađite izmiritelja - Portugal

Na ovoj se stranici objašnjava kako pronaći izmiritelja u Portugalu.

Kako pronaći izmiritelja u Portugalu

Glavna uprava za pravosudnu politiku (DGPJ) ne pruža informacije o pronalaženju izmiritelja. Kada su neophodne usluge javnog mirenja, mjerodavno nacionalno zakonodavstvo propisuje automatski odabir izmiritelja s popisa izmiritelja.

Web-mjesto Glavne uprave za pravosudnu politiku pruža informacije o mirenju, arbitražnim postupcima, institucionalnoj arbitraži i mirovnim sudovima (julgados de paz).

Je li pristup bazi podataka o izmiriteljima besplatan?

Da, pristup bazi podataka besplatan je.

Arhivi baze podataka o izmiriteljima

Web-mjesto DGPJ-a sadržava informacije koje datiraju od listopada 2008.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruGlavna uprava za pravosudnu politiku

Posljednji put ažurirano: 09/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pronađite izmiritelja - Engleska i Wales

Ovaj odjeljak sadržava informacije za pomoć pri traženju miritelja u Engleskoj i Walesu.

Kako naći miritelja u Engleskoj i Walesu

Nacionalni registar mirenja

Građanskog miritelja možete naći u Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkom registru građanskog mirenja, koji sadržava informacije o:

 • mirenju,
 • uslugama,
 • određivanju cijena.

Elektronički registar građanskog mirenja pripada Ministarstvu pravosuđa koje ga i održava. Miritelje koji su navedeni u registru ovlašćuje Vijeće za građansko mirenje.

Registar obiteljskog mirenja

Cilj je Poveznica se otvara u novom prozoruelektroničkog registra obiteljskog mirenja pomoći strankama da kontaktiraju miritelje u svojoj okolici. Stranke koje Poveznica se otvara u novom prozoruispunjavaju uvjete za pravnu pomoć (javna sredstva) mogu kontaktirati i Službu zajednice za pravno savjetovanje kako bi dobili više informacija o miriteljima u svojoj okolici telefonom: 0845 345 4345 , Minicomom: 0845 609 6677 ili slanjem poruke: 'legalaid' sa svojim imenom na broj 80010.  Savjet se može dobiti i putem Poveznica se otvara u novom prozorue-usluge Službe zajednice za pravno savjetovanje.

Je li pristup bazi podataka o miriteljima besplatan?

Da, pristup elektroničkom registru građanskog mirenja, elektroničkom registru obiteljskog mirenja i web-mjestu Službe zajednice za pravno savjetovanje je besplatan.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruElektronički registar građanskog mirenja, Poveznica se otvara u novom prozoruElektronički registar obiteljskog mirenja, Poveznica se otvara u novom prozoruProvjerite možete li primiti pravnu pomoćPoveznica se otvara u novom prozoruE-usluga Službe zajednice za pravno savjetovanje

Posljednji put ažurirano: 20/04/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Pronađite izmiritelja - Škotska

U ovom su odjeljku dostupne informacije o pronalasku miritelja u Škotskoj.

Kako pronaći miritelja u Škotskoj

Škotska mreža za mirenje (SMN) upravlja Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotskim registrom miritelja (SMR) koji predstavlja neovisni registar miritelja i usluga mirenja koji odgovaraju minimalnim škotskim „standardima prakse” mirenja. Te je standarde postavio neovisni odbor za standarde prakse, a njima su propisane minimalne razine osposobljavanja, iskustva i trajnog profesionalnog razvoja (CPD).

Na stranici za Poveznica se otvara u novom prozorupronalaženje miritelja u sklopu web-mjesta SMN-a omogućen je besplatan pristup informacijama o osobama koje prakticiraju sve vrste mirenja. Miritelji ažuriraju podatke na stranici bar jednom godišnje, a oni obuhvaćaju informacije o njihovom osposobljavanju, CPD-u i područjima stručnosti.

Jedna od svrha Škotskog registra miritelja jest osigurati profesionalnu kvalitetu miritelja pomoću certifikata o ispunjenju minimalnih standarda. Miritelji koji su uvršteni u SMR mogu nositi titulu miritelja registriranih u Škotskom registru miritelja i uz svoje ime navoditi logotip SMR-a.

Ured SMN-a upravlja i Škotskom službom za pomoć pri mirenju koja pruža savjete i informacije o mirenju i o tome kako ostvariti pristup mirenju. SMN u okviru usluga službe za pomoć može i dogovoriti mirenje uz vijeće miritelja iz SMR-a ili osobe uputiti odgovarajućoj službi za mirenje.

SMN ujedno podupire i promiče proces mirenja u slučajevima pritužbi na nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) u Škotskoj.Te aktivnosti financira škotska vlada. Dodatne informacije o mirenju i o tome kako se uključiti u postupak možete pronaći na web-mjestu SMN-a

Škotska vlada objavila je i knjižicu – „Resolving Disputes without Going to Court” (Izvansudsko rješavanje sporova) u kojoj su dostupni savjeti o mirenju i drugim alternativnim načinima rješavanja spora. Možete ju preuzeti na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruškotske vlade.

Je li pristup bazi podataka o miriteljima besplatan?

Da, pristup informacijama o miriteljima je besplatan.

Miritelja potražite na sljedeći način:

pristupite web-mjestu klikom na poveznicu na Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotski registar miritelja ili upišite URL Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator u svoj preglednik, a zatim slijedite upute kako biste pronašli najboljeg miritelja za svoj slučaj.

Obratite se Škotskoj mreži za mirenje putem njihova web-mjesta, poštom na adresu 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK ili telefonom na broj +44 (0) 131 556 1221.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotska mreža za mirenje,Poveznica se otvara u novom prozoru Škotski registar za mirenjePoveznica se otvara u novom prozorupublikacija škotske vlade

Posljednji put ažurirano: 05/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.