Közvetítő

Észtország

Ez az ismertető abban nyújt segítséget, hogy közvetítőt találjon Észtországban.

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Észtországnak nincs általános közvetítői honlapja vagy adatbázisa. A békéltetésről szóló törvény szerint bárki eljárhat békéltetőként, aki megfelel a törvényben meghatározott követelményeknek. A békéltetők tevékenységét nem követi nyomon az állam.

A békéltetésről szóló törvény szerint a következők lehetnek békéltetők:

  1. természetes személy, akit a felek megbíznak a békéltetési eljárás lefolytatásával és azzal, hogy segítsen elrendezni a vitát. A békéltető eljárhat jogi személy útján is, akivel munkaviszonyban vagy más szerződéses viszonyban áll;
  2. ügyvéd útján – az Észt Ügyvédi Kamara tagjainak névjegyzéke elérhető honlapjukon;
  3. közjegyző útján – a közjegyzői irodák jegyzéke a Közjegyzői Kamara honlapján érhető el;
  4. a békéltetésről szóló törvényben meghatározott esetben valamely állami vagy helyi önkormányzati békéltető testület útján.

Bizonyos szerzői jogi vitákat (vö. a szerzői jogi törvénnyel) egy szerzői jogi szakértőkből álló bizottság rendez, akik a békéltető szerepében járnak el. A bizottságot az Igazságügyi Minisztériumon belül hozták létre.

Bár az „ombudsman” fogalmát nem használja az igazságügyi biztosról szóló törvény, az igazságügyi biztos ellátja egy ombudsman funkcióit is azzal, hogy figyelemmel kíséri, a kormányzati szervek tiszteletben tartják-e az emberek alapvető jogait és szabadságait és a jó kormányzás alapelveit, valamint figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatokat, közjogi jogi személyeket és közfeladatot ellátó magánszervezeteket is. 2011 óta az igazságügyi biztos betölti a gyermekek jogairól szóló egyezmény 4. cikke szerinti gyermekjogi ombudsman szerepét is. További információ az igazságügyi biztos honlapján érhető el.

A kollektív munkajogi viták rendezése az állami békéltető feladata; további információ a honlapon érhető el.

Felveheti a kapcsolatot az alábbi nem kormányzati szervezetekkel is:

  • az Észt Gyermekjóléti Szövetség a gyermekek jogait támogató non-profit szervezet. Tevékenységei közé tartozik a különválást vagy a házasság felbontását tervező szülőknek való tanácsadás, amelynek során arra ösztönzik őket, hogy gyermekeik érdekeinek védelme érdekében vegyék igénybe békéltetők szolgáltatásait. A Szövetség képzéseket szervez a családjogi közvetítés témakörében.
  • Az Észt Biztosítási Szövetség biztosítási viták peren kívüli rendezésével foglalkozó békéltető testületet hozott létre. A szövetség hivatalosan békéltetőnek – és nem békéltető testületnek – minősül a békéltetésről szóló törvény értelmében.
  • Az Észt Gépjárműbiztosítási Iroda gépjárműbiztosítási viták peren kívüli rendezésével foglalkozó békéltető testületet hozott létre. A szövetség hivatalosan békéltetőnek – és nem békéltető testületnek – minősül a békéltetésről szóló törvény értelmében.
  • Észtországban a családjogi közvetítőket jelenleg az Észt Közvetítők Szövetsége és a Közvetítő Intézet képviseli.
Utolsó frissítés: 09/12/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.