Közvetítő

Litvánia

Litvániában a közvetítés tekintetében nincs felelős központi szerv. Az ilyen jellegű tevékenység a 2008/52/EK irányelv végrehajtását követően kezdődik majd meg.

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

Hogyan találhatunk közvetítőt Litvániában?

Litvániában lehetőség van mind bírósági, mind bíróságon kívüli közvetítésre. A bíróságon kívüli közvetítést általában ügyvédek végzik.

A bírósági közvetítés olyan vitarendezési eljárás, amelynek célja a polgári ügyekben a felek vitájának egy vagy több közvetítő (mediátor) segítségével történő békés megoldásának elősegítése.

A bírósági közvetítést közvetítők végzik, akik speciális képzéssel rendelkező bírák, bírósági asszisztensek vagy más, megfelelően képzett személyek, akiknek a neve a bírósági közvetítők listáján szerepel. 2011. január 28-i ülésén az Igazságügyi Tanács döntést hozott arról, hogy polgári ügyekben a bírósági közvetítés minden litván bíróságon alkalmazható, és ezt a szolgáltatást régiófüggetlenül elérhetővé kell tenni.

A bírósági közvetítés költségmentes szolgáltatás. Ezen túlmenően a polgári jogi vita bírósági közvetítés segítségével történő rendezése jelentős mennyiségű, egyébként pereskedésre fordított időt és erőfeszítést takarít meg. Anyagi szempontból is kedvező, hiszen a perköltség 75 %-a visszaigényelhető, ha a bírósági közvetítés a vita békés rendezését eredményezi.

A polgári ügy bírósági közvetítésre utalására az eljáró bíró tehet javaslatot. Erre irányuló kívánságát az eljárásban részes bármelyik fél kifejezheti. A vita bírósági közvetítésre bocsátásakor a bíró kifejti a bírósági közvetítési eljárás koncepcióját a felek részére. A kísérő kinevezéséről vagy leváltásáról a bíróság elnöke, a polgári ügyek főosztályának vezetője, vagy az általuk kinevezett bíró dönthet. Szükség esetén két közvetítő is kinevezhető. A közvetítő kinevezésekor a kérelmező vagy a bírósági közvetítói eljáráshoz hozzájáruló felek véleményét figyelembe kell venni.


Csak az eljárásban részes felek, harmadik felek és képviselőik vehetnek részt bírósági közvetítésben. Bármelyik fél kérelmét vagy hozzájárulását más, olyan személyek nevével is ki lehet egészíteni, akiknek részvétele elősegítheti a vita rendezését. A bírósági közvetítési eljárásról nem készül jegyzőkönyv.

A bírósági közvetítési eljárás megszüntethető, ha a felek megállapodásra jutnak a vitatott kérdésben és bírói egyezséget kötnek, amelyet az eljáró bíró jóváhagy.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.