Sovittelijat

Hollandia

Tällä sivulla on hyödyllistä tietoa sovittelijan löytämiseksi Alankomaissa.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Kuinka löydän sovittelijan Alankomaissa?

Alankomaissa on useita (yksityisiä) sovittelijarekistereitä. Niiden laadunvarmistuksesta ei ole säädetty laissa. Alankomaiden sovittelijoiden liitto (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) ylläpitää yhtä rekisteriä. Toinen huomattava rekisteri on kansainvälinen ADR-rekisteri (ADR = vaihtoehtoinen riidanratkaisu).

Oikeusapulautakunnalla (Raad voor Rechtsbijstand) on erityinen rekisteri sovittelijoista, joilla on lupa käsitellä oikeusavulla tuettuja tapauksia.

Onko sovittelijarekisterin käyttö ilmaista?

Rekisterin käyttö on maksutonta.

Kuinka sovittelijaa koskevia hakuja tehdään Alankomaissa?

Oikeusapulautakunta pitää rekisteriä oikeusavulla tuettua sovittelua tarjoavista sovittelijoista. Lisäksi jotkin yksityiset organisaatiot hallinnoivat sovittelijoita koskevia laaturekistereitä. Rekistereistä voi hakea tietoja erilaisin hakukriteerein. Voit esimerkiksi etsiä sovittelijaa, jolla on tietyn eritysalan asiantuntemusta tai joka työskentelee tietyllä maantieteellisellä alueella.

Linkkejä

Alankomaiden sovittelijoiden liitto

ADR-rekisteri

Oikeusapulautakunnan rekisteri

Päivitetty viimeksi: 02/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.