Tarpininkai

Bulgarija

Šiame skirsnyje paaiškinama, kaip rasti tarpininką Bulgarijoje.

Turinį pateikė
Bulgarija

Kaip rasti tarpininką Bulgarijoje?

Teisingumo ministerija tvarko Bendrą tarpininkų registrą.

Registre kaupiama ši informacija:

  • asmenų, registruotų kaip tarpininkai, asmens duomenys: išsilavinimas, mokamos kalbos ir papildoma kvalifikacija tarpininkavimo srityje;
  • tarpininko kontaktiniai duomenys: biuro adresas, telefono numeris ir e. paštas.

Be to, Teisingumo ministerija tvarko organizacijų, kurios aprobuotos rengti tarpininkus, sąrašą.

Įrašai registre ir organizacijų sąraše daromi remiantis šių dokumentų nuostatomis:

  • Įstatymo dėl tarpininkavimo;
  • 2007 m. kovo 15 d. potvarkio Nr. 2 (paskelbto Teisingumo ministerijos), kuriame nustatytos tarpininkų mokymą rengiančių organizacijų aprobavimo sąlygos ir tvarka, tarpininkams taikomi reikalavimai, tarpininkų įrašymo, teisės užsiimti tarpininkavimo veikla atėmimo ir išbraukimo iš Bendro tarpininkų registro procedūra, procedūrinės bei etinės tarpininkų elgesio taisyklės.

Ar Bulgarijos tarpininkų registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos bendru tarpininkų registru galima naudotis nemokamai per Teisingumo ministerijos interneto svetainę. Asmenys ir organizacijos, pageidaujantys būti įtraukti į tarpininkavimo įgūdžių ugdymo mokymus rengiančių organizacijų sąrašą, turi sumokėti tam tikrą mokestį.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Bulgarijoje?

Teisingumo ministerijos interneto svetainėje galima rasti išsamų asmenų, dalyvavusių mokyme ir turinčių leidimą tarpininkauti Bulgarijos Respublikoje, sąrašą. Galima atlikti tarpininkų paiešką pagal organizaciją, kurioje tarpininkas mokėsi, išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą ir papildomą kvalifikaciją tarpininkavimo srityje (pvz., tarpininkavimą komerciniais, verslo arba šeiminiais klausimais).

Pateikiama kontaktinė informacija, be kita ko, telefono numeris ir e. pašto adresas, kuria naudojantis galima su tarpininkais susisiekti ir paprašyti reikiamos papildomos informacijos.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.