Tarpininkai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Pagal Tarpininkavimo įstatymą (kroat. Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 18/11) ir Tarpininkų registro ir tarpininkavimo įstaigų bei tarpininkų akreditavimo standartų nustatymo taisykles (NN Nr. 59/11) Teisingumo ministerija administruoja Tarpininkų registrą.

Rasti tarpininką

Neteismines tarpininkavimo procedūras jau daugelį metų labai sėkmingai atlieka Kroatijos prekybos rūmų, Kroatijos profesijų ir amatų rūmų ir Kroatijos darbdavių asociacijos tarpininkavimo centrai ir Kroatijos tarpininkų asociacija, Kroatijos advokatūra, Kroatijos draudimo valdyba ir Kroatijos Respublikos vyriausybės Socialinės partnerystės biuras. Tačiau pasirinktas tarpininkas tarpininkavimo paslaugas gali teikti ir ne minėtuose centruose.

Paskutinis naujinimas: 18/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.