Tarpininkai

Čekija

Ši skiltis padės rasti tarpininką Čekijoje.

Turinį pateikė
Čekija

Kaip rasti tarpininką Čekijoje?

Įstatymas dėl tarpininkavimo įsigaliojo 2012 m.; jame nustatytas viešas tarpininkų sąrašas, į kurį įtraukti visi asmenys, įgalioti veikti kaip tarpininkai. Tarpininkų sąrašą tvarko Čekijos Respublikos teisingumo ministerija.

Ar Čekijos tarpininkų duomenų bazė yra nemokama?

Taip, tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip rasti tarpininką Čekijoje?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerija tvarko tarpininkų, įregistruotų pagal Įstatymą Nr. 202/2012 dėl tarpininkavimo, sąrašą.

Paskutinis naujinimas: 09/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.