Tarpininkai

Estija

Šiame skyriuje pateikta informacijos apie tai, kaip susirasti taikinamąjį tarpininką Estijoje.

Turinį pateikė
Estija

Estija neturi bendros taikinamųjų tarpininkų interneto svetainės arba duomenų bazės. Pagal Taikinamojo tarpininkavimo įstatymą kaip taikintojas gali veikti bet kuris asmuo, atitinkantis įstatyme nustatytus reikalavimus. Taikintojų veiklos valstybė nekontroliuoja.

Pagal Taikinimo įstatymą taikintoju gali būti:

  1. fizinis asmuo, kuriam šalys patiki vykdyti taikinimo procedūrą ir padėti išspręsti ginčą. Taikintojas gali veikti per juridinį asmenį, su kuriuo jį sieja darbo ar kiti sutartiniai santykiai;
  2. advokatas – Estijos advokatūros narių sąrašas pateiktas advokatūros svetainėje;
  3. notaras – notarų biurų sąrašas pateiktas Notarų rūmų svetainėje;
  4. Taikinamojo tarpininkavimo įstatyme nustatytais atvejais – valstybės arba vietos valdžios taikinimo institucija.

Kai kuriuos su autorių teisėmis susijusius ginčus (plg. Autorių teisių įstatymą) sprendžia Autorių teisių ekspertų komitetas, atliekantis taikintojo funkciją. Šis komitetas įsteigtas prie Teisingumo ministerijos.

Nors Teisingumo kanclerio įstatyme nėra vartojama sąvoka „ombudsmenas“, teisingumo kancleris taip pat atlieka ombudsmeno funkcijas – jis stebi, ar Vyriausybės įstaigos laikosi pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių reikalavimų ir gero valdymo principų; taip pat kontroliuoja vietos valdžios, viešuosius juridinius asmenis ir viešąsias funkcijas atliekančius privačius subjektus. Nuo 2011 m. teisingumo kancleris taip pat atlieka vaikų teisių ombudsmeno funkcijas pagal Vaiko teisių konvencijos 4 straipsnį. Daugiau informacijos rasite Teisingumo kanclerio institucijos interneto svetainėje.

Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas yra viešųjų taikinimo institucijų funkcija. Daugiau informacijos galima rasti šioje svetainėje.

Taip pat galite susisiekti su toliau nurodytomis nevyriausybinėmis organizacijomis:

  • Estijos vaikų gerovės sąjunga – ne pelno asociacija, ginanti vaiko teises. Be kitos veiklos, ji teikia konsultacijas tėvams, ketinantiems gyventi skyrium ar nutraukti santuoką, skatina juos pasinaudoti taikintojų paslaugomis, kad būtų apsaugoti vaikų interesai. Ši sąjunga rengia taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose kursus.
  • Estijos draudimo asociacija įsteigė taikinamojo tarpininko draudimo ginčuose pareigybę – jis pasitelkiamas neteisminiam draudimo ginčų sprendimui. Pagal Taikinamojo tarpininkavimo įstatymą tai yra taikinamasis tarpininkas, o ne taikinimo įstaiga.
  • Estijos transporto priemonių draudimo biuras įsteigė taikinamojo tarpininko transporto priemonių draudimo ginčuose pareigybę – jis pasitelkiamas neteisminiam transporto priemonių draudimo ginčų sprendimui. Pagal Taikinamojo tarpininkavimo įstatymą tai yra taikinamasis tarpininkas, o ne taikinimo įstaiga.
  • Estijoje sutuoktinių taikintojus šiuo metu atstovauja Estijos taikintojų asociacija ir Tarpininkavimo institutas.
Paskutinis naujinimas: 09/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.