Tarpininkai

Graikija

Šiame skyriuje pateikta informacija jums padės Graikijoje rasti tarpininką.

Turinį pateikė
Graikija

Kaip Graikijoje rasti tarpininką?

Sertifikuotų tarpininkų ir tarpininkų mokymo organizacijų lentelės, taip pat informacija apie teikiamas paslaugas pateiktos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje: Tarpininkavimas.

Be to, Vartotojų ombudsmeno interneto svetainėje plačiajai visuomenei pateikiama informacija apie alternatyvų vartotojų ginčų sprendimą.

Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie nurodytų interneto svetainių yra nemokama.

Susijusios nuorodos

Teisingumo ministerija

Vartotojų ombudsmenas

Darbo ir socialinės apsaugos ministerija

Graikijos tarpininkavimo ir arbitražo centras

Paskutinis naujinimas: 16/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.