Tarpininkai

Airija

Turinį pateikė
Airija

Airijos tarpininkų institutas (MII) turi internetinę tarpininkų duomenų bazę, skirtą įvairioms sritims, kuriose gali prireikti tarpininko paslaugų. Jos apima civilinę ir komercinę, šeimos, žemės ūkio, draudimo, aplinkos ir sveikatos priežiūros sritis.

Airijos tarpininkų institutas siekia:

  • nacionaliniu lygmeniu formuoti tarpininkavimo profesijos praktiką;
  • padėti nariams teikti geriausias įmanomas profesionalias tarpininkavimo paslaugas;
  • skatinti ir viešinti teigiamą tarpininkavimo poveikį Airijos visuomenei;
  • nuolat stebėti ir tobulinti MII tarpininkų mokymą ir jų veiklos reguliavimą;
  • visoje veikloje išlaikyti aukščiausius profesinius standartus;
  • siekti kompetencijos tarpininkavimo srityje ir ją skatinti.

Adresas

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontaktiniai duomenys

Telefonas 01 6099190

E. paštas info@themii.ie

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.