Tarpininkai

Malta

Šis portalo skyrius padės rasti tarpininką Maltoje.

Turinį pateikė
Malta

Kaip rasti tarpininką Maltoje?

Maltos tarpininkavimo centras pateikia šalims centro tinkamai akredituotų tarpininkų sąrašą. Nesvarbu, ar tai būtų savanoriškas tarpininkavimas, ar dėl tarpininkavimo į centrą nukreipiama teismo sprendimu arba pagal įstatymą, tarpininką ginčo šalys pasirenka iš akredituotų tarpininkų sąrašo, jeigu pasirinktas asmuo yra priimtinas visoms ginčo šalims. Jei šalys nesutaria dėl tarpininko, kuris priimtinas visoms ginčo šalims, centras tarpininku paskiria asmenį iš patvirtintų tarpininkų sąrašo eilės tvarka.

Šeimos taikinamojo tarpininkavimo atveju šalys gali bendru sutarimu pasirinkti tarpininką iš tam tikslui Teisingumo ministro paskirtų asmenų sąrašo (tokiu atveju šalys pačios padengia tarpininkavimo išlaidas) arba tarpininką gali paskirti teismas iš Teisingumo ministro veikti kaip teismo paskirti tarpininkai paskirtų asmenų sąrašo (tokiu atveju tarpininkui moka Civilinių teismų kancleris).

Šiuo metu elektroninio registro nėra. Tačiau jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, galite susipažinti su atitinkamu centro interneto svetainės puslapiu arba kreiptis į centrą per Maltos tarpininkavimo centro sekretorių (Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valeta, VLT 1176).

Su sekretoriumi galite susisiekti telefonu + 356 23279220 arba e. paštu info@mediation.mt.

Paskutinis naujinimas: 28/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.