Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Tarpininkai

Malta

Šis portalo skyrius padės jums rasti tarpininką Maltoje.

Turinį pateikė
Malta

Kaip rasti tarpininką Maltoje?

Maltos tarpininkavimo centras pateikia šalims centro tinkamai akredituotų tarpininkų sąrašą. Savanoriško tarpininkavimo atveju arba jeigu dėl tarpininkavimo į centrą nukreipiama teismo sprendimu arba pagal įstatymą, tarpininką ginčo šalys pasirenka iš akredituotų tarpininkų sąrašo – pasirinktas asmuo turi būti priimtinas visoms ginčo šalims. Jei šalys nesusitaria dėl priimtino tarpininko paskyrimo, centras iš akredituotų tarpininkų sąrašo eilės tvarka paskiria kitą tarpininką.

Tarpininkaujant šeimos ginčuose, šalys gali tarpusavio sutarimu pasirinkti tarpininką iš sąrašo, į kurį įtraukiami už teisingumą atsakingo ministro tarpininkauti paskirti asmenys (tokiu atveju šalys pačios padengia tarpininkavimo išlaidas), arba tarpininką iš to paties ministro paskirtų asmenų sąrašo gali rotacijos principu gali parinkti – tuomet tarpininkas veikia teismo pavedimu, ir mokesčius už tarpininkavimą sumoka atitinkamos teisminės institucijos.

Kol kas elektroninio registro nėra. Tačiau paklausimus centrui galima siųsti per Maltos tarpininkavimo centro sekretorių, (Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100).

Norėdami susisiekti su sekretoriumi, galite skambinti tel. +356 21231833 arba rašyti el. pašto adresu info@mediationmalta.org.mt

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.