Tarpininkai

Portugalija

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti tarpininką Portugalijoje.

Turinį pateikė
Portugalija

Ginčų tarpininkai, dirbantys vienoje iš viešųjų tarpininkavimo tarnybų arba ieškinių dėl nedidelių sumų teismuose (port. julgados de paz – taikos teisėjai), turi būti įtraukti į specialistų, kuriems leidžiama atlikti tarpininkavimą, sąrašus. Įtraukimas į sąrašus reglamentuojamas 2010 m. gegužės 25 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu (port. Portaria) Nr. 282/2010 ir 2010 m. spalio 19 d. Ministro įgyvendinimo įsakymu Nr. 283/2010.

Už viešojo tarpininkavimo reguliavimą atsakingas Teisingumo politikos generalinis direktoratas (port. Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ). Teisingumo politikos generalinis direktoratas neteikia informacijos, kaip rasti tarpininką, tačiau jis skelbia minėtuosius tarpininkų sąrašus, su kuriais galima susipažinti čia:

Sutuoktinių taikintojų sąrašas

Tarpininkų darbo ginčuose sąrašas

Tarpininkų baudžiamosiose bylose sąrašas

Taikos teismuose (port. Julgados de Paz) dirbančių tarpininkų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 18/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.