Tarpininkai

Rumunija

Šiame skyriuje padedama Rumunijoje rasti tarpininką.

Turinį pateikė
Rumunija

Kaip rasti tarpininką Rumunijoje?

Pagal Įstatymo Nr. 192/2006 12 straipsnį įgalioti tarpininkai registruojami Tarpininkų sąraše, kurį sudaro ir atnaujina Tarpininkavimo taryba, periodiškai skelbianti šį sąrašą Rumunijos oficialiojo leidinio I dalyje.

Tarpininkų sąrašas pateikiamas oficialioje Tarpininkavimo tarybos interneto svetainėje.

Tarpininkavimo tarybos interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • tarpininkų sąrašas;
 • įgaliojimai;
 • akreditacija;
 • pakeitimai;
 • teisės aktai;
 • visuomenę dominanti informacija;
 • sprendimai;
 • profesinių tarpininkų asociacijų nacionalinis registras;
 • nuorodos;
 • kontaktinė informacija.

Informacija Tarpininkavimo tarybos interneto svetainėje teikiama nuo 2006 m. lapkričio 2 d.

Papildoma tarpininkų sąraše pateikiama informacija:

 • kokių NVO nariai yra tarpininkai;
 • tarpininko išklausyta mokymo programa;
 • užsienio kalba, kuria gali tarpininkauti;
 • tarpininko kontaktinė informacija.

Jei norite išspręsti ginčą tarpininkavimu, galite kreiptis į tarpininką. Tarpininkų sąrašas skelbiamas teismuose ir Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Tarpininkavimo taryba periodiškai atnaujina tarpininkų sąrašą. Ji perduoda atnaujintus duomenis teismams, nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms bei Teisingumo ministerijai.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip atlikti tarpininko paiešką Rumunijoje?

Tarpininko galite ieškoti pagal tokius kriterijus:

 • pirmąją tarpininko pavardės raidę; ir
 • pagrindinės tarpininko buveinės apygardą.
Paskutinis naujinimas: 10/06/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.