Tarpininkai

Ispanija

Šis portalo skirsnis padės rasti tarpininką Ispanijoje.

Turinį pateikė
Ispanija

Kur galima rasti informacijos apie tarpininkavimą?

Tarpininkų ir tarpininkavimo institucijų registras (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) yra informacinė duomenų bazė, kuria nemokamai gali naudotis visuomenė, prisijungdama prie Teisingumo ministerijos svetainės. Registre skelbiami profesionalių tarpininkų ir tarpininkavimo institucijų duomenys, kad visuomenės atstovai galėtų paprasčiau pasinaudoti šiuo ginčų sprendimo būdu.

Prie paieškos sistemų galima prisijungti per šias nuorodas:

Tačiau tarpininkų ir institucijų registracija Tarpininkų ir tarpininkavimo institucijų registre nėra privaloma. Tarpininką galima rasti tiesiogiai per tarpininkavimo institucijas, įskaitant profesines asociacijas ir Prekybos ir pramonės, paslaugų ir transporto rūmus, kurių daugelis yra įkūrę tarpininkavimo centrus, kurie skirs tarpininką konkrečiai bylai išspręsti. Lengvesnes sąlygas naudotis tarpininkavimo paslaugomis taip pat suteikia tarpininkavimo asociacijos, kurių specializacija – šeimos teisės, civilinės teisės, komercinės teisės ir bendrieji klausimai.

Tais atvejais, kai teismai bylas perduoda tarpininkams, jie jas nukreipia tarpininkavimo institucijoms, kurių kompetencijai priklauso tos bylos. Šios institucijos taip pat padės ginčo šalims surasti tinkamą tarpininką.

Tarpininkavimas

Kad ir kaip jis būtų vadinamas, tarpininkavimas yra ginčų sprendimo būdas, kurį naudodamos dvi ar daugiau ginčo šalių savanoriškai siekia tarpusavio susitarimo padedamos tarpininko, kuris yra nešališkas ir neutralus.

Tarpininkas

Fiziniai asmenys gali tapti tarpininkais tuo atveju, jei jie gali naudotis visomis savo pilietinėmis teisėmis tol, kol ši galimybė iš jų neatimama įstatymu, kuris jiems gali būti taikomas vykdant profesinę veiklą.

Tarpininkavimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, nesvarbu, ar tai būtų profesinės asociacijos, ar kokie kiti įstatymu nustatyti juridiniai asmenys, privalo skirti asmenį, kuris atliktų tarpininko vaidmenį; šis asmuo turi atitikti visus įstatymu nustatytus kriterijus.

Tarpininkams taikomi reikalavimai

Tarpininkas privalo turėti oficialų universitetinį arba aukštąjį profesinį išsilavinimą, taip pat turi būti baigęs specialų mokymą tarpininkavimo srityje, t. y. vieną ar kelis tinkamai akredituotų įstaigų rengiamus specialius kursus, po kurių galima vykdyti tarpininkavimo veiklą bet kurioje šalies teritorijos dalyje. Ispanijoje privaloma tarpininkų specialaus mokymo trukmė yra mažiausiai 100 val., jie taip pat privalo atnaujinti žinias dalyvaudami tęstiniuose mokymuose.

Be to, tarpininkai privalo turėti draudimą arba panašią garantiją dėl civilinės atsakomybės už savo veiksmus tarpininkaujant, kai sprendžiamas ginčas.

Nemokumo tarpininkas

Nemokumo tarpininkas (mediador concursal) – asmuo, atitinkantis tiek tarpininkui, tiek bankroto administratoriui 2003 m. liepos 9 d. Bankroto įstatymo 22/2003 (Ley Concursal) 27 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Kai taikoma neteisminio susitarimo dėl mokėjimo procedūra, nurodyta minėto įstatymo X antraštinėje dalyje, nemokumo tarpininkus gali skirti notarai arba komercinio turto registratoriai. Juridiniai asmenys taip pat gali atlikti nemokumo tarpininko funkcijas, jeigu tik jie nemokumo tarpininkavimo srities veiklą vykdo per asmenį, kuris atitinka pirmiau minėtus kriterijus. Šie tarpininkai skiriami nuosekliai, o renkamasi iš Oficialiajame valstybės leidinyje paskelbto oficialaus sąrašo, kuris sudaromas remiantis Tarpininkų ir tarpininkavimo institucijų registre paskelbta informacija. Prekiautojai gali kreiptis į Prekybos ir pramonės, paslaugų ir transporto rūmus, kad jie skirtų tarpininkavimo komisiją, į kurią turėtų įeiti bankroto tarpininkas ir kuri padės jiems derėtis dėl neteisminio susitarimo dėl mokėjimo procedūros.

Tarpininkavimo institucija

Tarpininkavimo institucijos gali būti Ispanijos arba užsienio šalių viešosios ar privačiosios įstaigos arba viešosios teisės subjektai, kurių tikslai – skatinti tarpininkavimą. Šios institucijos sudaro lengvesnes sąlygas naudotis tarpininkavimo paslaugomis ir atlieka jų administravimą, įskaitant tarpininkų skyrimą; skirdamos tarpininkus jos privalo užtikrinti skaidrumą. Jeigu kaip šių institucijų funkcija įvardijamas ir arbitražas, jos privalo imtis priemonių, kad abi šios veiklos būtų atskirtos.

Tarpininkavimo institucija neturės galimybės tiesiogiai teikti tarpininkavimo paslaugas, t. y. pati institucija nėra tarpininkė, tačiau ji privalo paskelbti jos kompetencijos sričiai priklausančių tarpininkų tapatybę ir suteikti informacijos apie jų mokymus, specializaciją ir patirtį, taip padėdama ginčo šalims pasirinkti geriausiai jiems atstovauti galintį tarpininką.

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.