Tarpininkai

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Kaip rasti tarpininką Švedijoje?

Švedijos teismų interneto svetainėje pateikiamas Švedijos nacionalinės teismų administracijos parengtas sąrašas, į kurį įtraukti asmenys, išreiškę pageidavimą tarpininkauti teismuose nagrinėjant bylas, kuriose šalys sugeba taikiai išspręsti ginčus. Interneto svetainėje taip pat pateikiama kita informacija apie tarpininkavimą.

Ar tarpininkų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip rasti tarpininką Švedijoje?

Tarpininko paiešką galima atlikti Švedijos teismų interneto svetainėje.

Susijusios nuorodos

Švedijos teismai

Paskutinis naujinimas: 27/10/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.