Tarpininkai

Jei nuspręsite naudotis tarpininkavimo paslaugomis, jums reikės susitikti su tarpininku (nepriklausoma, neutralia trečiąja šalimi), galinčiu padėti apsvarstyti visus klausimus ir pasiekti susitarimą.

Tarpininkai yra parengti padėti žmonėms spręsti ginčus. Tarpininkas susitiks su abiem šalimis ir nustatys klausimus, dėl kurių nepavyksta susitarti, bei padės pasiekti susitarimą. Tarpininkai yra nešališki ir nepalaikys nė vienos ginčo pusės. Tarpininkai nėra patarėjai ir nekonsultuoja dėl asmeninės padėties; vykstant, paprastai jie rekomenduoja vykstant tarpininkavimui kreiptis ir teisinės konsultacijos.

Ypač naudingas tarpininkavimas gali būti tarpvalstybiniuose šeimos ginčuose ir bylose dėl vieno iš tėvų įvykdyto vaiko pagrobimo. Tokiais atvejais tėvai skatinami prisiimti atsakomybę už savo sprendimus dėl šeimos ir spręsti ginčus pasitelkiant nepriklausomą teismų sistemą. Tarpininkavimas gali sudaryti konstruktyvią aplinką diskusijoms ir užtikrinti, kad abu tėvai elgtųsi sąžiningai ir siekdami kuo didesnės naudos vaikui.

Išsamesnės informacijos, kaip rasti tarpininką (pvz., galimybė gauti tarpininkavimo paslaugas, mokesčio dydis ir kaip susirasti tarpininką) rasite pasirinkę vėliavėlę dešinėje.

Tarpininką, kurio specializacija – tarpvalstybiniai šeimos ginčai, galite susirasti spustelėję šią nuorodą: http://www.crossbordermediator.eu/

Daugiau informacijos apie tarpininkavimą rasite atitinkamame skyriuje.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinį šeimos taikinamąjį tarpininkavimą rasite atitinkamame skyriuje.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.