Mediatori

Austrija

Šī portāla daļa palīdz atrast mediatoru Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Kā atrast mediatoru Austrijā?

Austrijas Federālā tieslietu ministrija uztur to reģistrēto mediatoru sarakstu, kuri atbilst likumā noteiktajām prasībām.

Tika izveidota īpaša tīmekļa vietne, kurai var piekļūt arī Tieslietu ministrijas portālā.

Papildus vispārīgai informācijai šajā tīmekļa vietnē ir atrodama šāda informācija:

 • mediatoru saraksts,
 • iestāžu, kas apmāca mediatorus, saraksts,
 • mācību kursu saraksts.

Vai piekļuve mediatoru datubāzēm ir bez maksas?

Tīmekļa vietne ir pieejama publiski, un piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Austrijā?

Tīmekļa vietnē mediatoru sarakstā var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • Vārds
 • Pasta indekss
 • Federālā zeme

Mediatoru var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • Vārds un uzvārds
 • Pasta indekss
 • Federālā zeme
 • Valsts
 • Specializācija
 • Darba valodas

Atsevišķus meklēšanas kritērijus var arī apvienot.

Noderīgas saites

Mediatori Austrijā

Lapa atjaunināta: 08/09/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.