Mediatori

Austrija

Šī portāla sadaļa palīdzēs atrast starpnieku Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija

Kā atrast starpnieku Austrijā

Austrijas federālā Tieslietu ministrija uztur sarakstu ar reģistrētiem starpniekiem, kuri atbilst juridiskajām un formālajām prasībām.

Tika izveidota īpaša tīmekļa vietne. Tai var arī piekļūt no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama šāda informācija:

 • starpnieku saraksts,
 • organizāciju, kas apmāca starpniekus, saraksts un
 • mācību kursu saraksts.

Vai piekļuve starpnieku datubāzēm ir bez maksas?

Tīmekļa vietne ir pieejama publiski, un piekļuve ir bez maksas.

Kā meklēt starpnieku Austrijā

Tīmekļa vietnē starpnieku sarakstā var meklēt pēc:

 • vārda, uzvārda,
 • pasta indeksa un
 • federālās zemes.

Starpniekus var atrast, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • vārds un uzvārds,
 • pasta indekss,
 • federālā zeme,
 • valsts,
 • zināšanu joma.

Meklēšanas kritērijus var arī apvienot.

Saites

Starpnieki Austrijā

Lapa atjaunināta: 30/05/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.