Mediatori

Beļģija

Šajā portāla sadaļā varat meklēt mediatoru Beļģijā.

Saturu nodrošina
Beļģija

Kā atrast mediatoru Beļģijā?

Lai atrastu mediatoru Beļģijā, varat apmeklēt šādas tīmekļa vietnes:

Turpmāk minētā informācija ir pieejama Federālā valsts tieslietu dienesta mediācijas nodaļas tīmekļa vietnē:

 • iepazīstināšana ar mediāciju,
 • mediators,
 • mediācijas veikšana,
 • kas notiek pēc mediācijas,
 • mediācijas izmaksas,
 • saite uz brošūru par mediāciju,
 • noderīgas adreses un saites.

Turpmāk minētā informācija ir pieejama Federālās mediācijas komisijas tīmekļa vietnē:

 • Federālā mediācijas komisija,
 • konfliktu atrisināšana,
 • mediācija,
 • mediators,
 • tiesību akti un regulējums,
 • noderīgas saites, tostarp brošūras par mediāciju ģimenē, sociālajā, civilajā un komerciālajā jomā.

Vai ir noteikta maksa par piekļuvi datubāzei?

Nē, par piekļuvi datubāzei nav jāmaksā.

Meklēt mediatoru Beļģijā

Jūs varat meklēt Beļģijas Mediatoru sarakstā, izmantojot šādus kritērijus:

 • pilsētas rajons (Arrondissement),
 • darbības joma,
 • juridiskā palīdzība,
 • profesija,
 • saziņas valoda vai valodas,
 • uzvārds vai vārds,
 • pasta indekss.

Papildu saites

Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Mediācija kā alternatīva tiesai

Mediatoru saraksts

Lapa atjaunināta: 18/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.